Kardiyomiyopati

Kardiyomiyopati hastalığında tedavinin amacı belirtilerinin ve yaşam kalitesini iyileştirmek, kardiyomiyopatinin altında yatan nedenleri tedavi etmektir.
Kardiyoloji
Hangi Bölüm
2022-11-30 21:35:25
Güncellenme Tarihi

Kardiyomiyopatiler nedir ?

Kardiyomiyopatiler, kalbin kasılmasını sağlayan myokard kasının ilerleyici bir hastalığıdır. Kalp kasının etkilenmesi ile kalbin kan pompalama görevinde sorunlar ortaya çıkar. Bu durum kişilerde kalp yetmezliğine neden olabilir.

Kardiyomiyopatiler, iskemik kardiyomiyopati veya iskemik olmayan kardiyomiyopati olarak iki sınıfa ayrılabilir.

İskemik kardiyomiyopati, koroner arter hastalığı ve kalp krizi neden olur. Kalp kasına kan taşıyan kroner arterlerde ki tıkanma sonucunda, kalp kası myokard hasarlanır. Buna bağlı olarak kardiyomiyopati oluşabilir.

İskemik olmayan kardiyomiyopati, koroner arter hastalığına bağlı olmayan kardiyomiyopatiler bu gurup içerisine girer. Çeşitli tipleri mevcuttur.

 • Dilate Kardiyomiyopati : En sık görülen kardiyomiyopatidir. Erkekler de kadınlara oranla 2 kat daha sık görülür. Kalbin kanı vücuda pompalayan sol ventrikül bölümü etkilenir. Genetik nedenler, viral, uzun süreli alkol alımı ayrıca hormonal nedenler ile oluşabilir.
 • Hipertrofik Obstrüktif Kardiyomiyopati : Ailesel geçiş olasılığı en yüksek olan kardiyomiyopatidir. Genç atletlerde ani ölüme sebep olan en sık nedendir. Genellikle belirti vermez.
 • Restriktif Kardiyomiyopati : Çok nadir olarak görülür. Kalp kası olan myokardın gevşemesinde sorun mevcuttur.

Nedenleri Nedir ?

Kardiyomiyopati genetik nedenler, başka hastalıklar veya çevresel faktörler ile gelişebilir. Çoğu durumda ise kardiyomiyopatinin nedeni bilinmemektedir.
Kardiyomiyopatinin bazı nedenleri şunlardır:

 • Kalıtsal : Hastalığın geni ailenizden size aktarılır
 • Hipertansiyon : Sürekli kontrolsüz yüksek tansiyon
 • Alkol : Aşırı miktarda alkol tüketimi
 • Peripartum : Hamilelik sırasında veya sonrasında
 • Koroner arter hastalığı : Kalp damarlarının aterom plaklarının daralması ile
 • Uyuşturucular : Kokain ve amfetaminler gibi madde kullanımı
 • Radyasyon ve kemoterapi : Kanser için uygulanan tedaviler sırasında
 • Kalp kasında enfeksiyona neden olan viral bir enfeksiyon
 • Diğer hastalıklar : Sarkoidoz, lupus veya amiloidoz gibi hastalıklar

Belirtileri Nedir ?

Kardiyomiyopati erken dönemlerin herhangi bir belirti vermeyebilir. Durum kötüleşmeye başladığında kalp yetmezliği belirtileri ile kendini gösterir :

 • Ayak, ayak bileklerinde ödem
 • Nefes darlığı
 • Kronik yorgunluk
 • Göğüs ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Çarpıntı hissi.

Kardiyomiyopati teşhis etmek için testler?

Doktorunuz size belirtileriniz ve tıbbi geçmişiniz hakkında sorular soracak. Aşağıdakiler dahil olmaz üzere bir veya birden fazla testi isteyebilirler.

 • Tıbbi geçmiş
 • Fizik muayene, stetoskop aracılığıyla kalb dinlendiğinde sürtünme sesi duyulmaktadır.
 • Elektrokardiyogram (EKG) kalbinizin elektriksel aktivitesinin kaydı
 • Eforlu EKG Holter, 24 saat süresince kalp ritminin kayıt altına alınması
 • Göğüs röntgeni
 • Ekokardiyografi (EKO) kalp ultrasonu
 • Göğsün manyetik rezonans görüntüleme (MRI) taraması
 • Kan testleri
 • Koroner anjiyografi bir kateter yardımı ile kalbi besleyen damarların görüntülenmesi
 • Kardiyak biyopsi, kalp kasından doku parçası alınması.

Kardiyomiyopati için olası tedaviler nelerdir?

Tedavinin amacı belirtilerinin ve yaşam kalitesini iyileştirmek, kardiyomiyopatinin altında yatan nedenleri tedavi etmektir. Kardiyomiyopati tedavileri şu şekilde olabilir:

 • Yaşam tarzı değişiklikleri: Sağlıklı bir kiloyu koruyun, kalp için sağlıklı bir diyet yapın, alkolü sınırlandırın, sigarayı bırakın ve fiziksel olarak aktif olun.
 • İlaçlar:  Hastalığa bağlı oluşan belirtileri hafifletmek ve yaşam kalitenizi artırmak için üretilmektedir. Size verilen ilaçlar kardiyomiyopati tipine ve ek hastalığınız olup olmadığına göre değişmektedir.
 • Ameliyat: Kalp kapakçığını onarmak veya değiştirmek , kalp nakli gibi cerrahi işlemleri içerebilir
 • İmplante edilebilir cihazlar: Anormal kalp ritimlerini düzeltmek ve kalp fonksiyonunu korumak için, Kardiyoverter Defibrilatörü, Sol Ventrikül Destek Cihazı (yapay kalp)  ve  kalp pilleri  bunlara örnektir.