Hematuri

Hematüri 2 tipte sınıflandırılabilir: Mikroskobik hematüri, Kanın gözle görünmediği sadece idrar testinde ortaya çıktığı durumlarda. Makroskopik hematüri, İdrarda pembe, kırmızı veya çay renginde değişmesine neden olan görünür kanın olmasıdır.
Üroloji
Hangi Bölüm
2022-12-15 16:23:52
Güncellenme Tarihi

Hematuri nedir?

Hematuri, idrarın içinde kan bulunması durumudur. Bu durum genellikle böbrekler, idrar yolları veya mesane ile ilgili bir hastalığın belirtisidir. Eğer hematuri varsa, idrarınızın rengi açık kırmızıdan koyu kırmızıya değişebilir.

Önemli olan, idrarda kan görülmesinin neden kaynaklandığını belirlemek ve doğru tedavi yöntemini uygulamaktır. Bu nedenle, hematuri durumunda mutlaka bir doktora başvurmanız gerekir. Hematüri 2 tipte sınıflandırılabilir:

 • Mikroskobik hematüri: Kanın gözle görünmediği sadece idrar testinde mevcut olduğu durumda
 • Makroskopik hematüri: İdrarda pembe, kırmızı veya çay renginde değişmesine neden olan görünür kanın olması.

Hematuri Nedenleri?

İdrardaki mikroskobik veya makroskopik kan, böbreklerden mesaneye veya üretraya kadar idrar yolunu oluşturan organların herhangi bir bölümünden gelebilir.

Hematüri'nin en sık görülen nedenleri

Olası diğer nedenler

İdrar Yolunda ki Kanserler:

 • Prostat Kanseri
 • Mesane Kanseri
 • Böbrek kanseri

 İdrar yolunda ki enfeksiyonlar:

 • Sistit: Mesane enfeksiyonu
 • Pyelonefrit: Böbrek enfeksiyonu
 • Üretrit : Üretranın enfeksiyonu
 • Tüberküloz
 • Şistozomiazis

İdrar yolundaki iyi huylu inflamatuar süreçler:

 • İnterstisyel sistit
 • Hemorajik sistit : Siklofosfamid gibi kemoterapi ilaçları ile ilişkilendirilen

Bazı Böbrek Hastalıkları:

 • Glomerülonefrit
 • IgA nefropatisi
 • Benign Ailesel Hematuri ( Alport Sendromu )
 • Medüller Sünger Böbrek

idrar yolunun herhangi bir bölümünde görülen taşlar:

 • Böbrek taşları ( Ürolotiazis )
 • Üreter taşları
 • Mesane taşları

 Böbreklerin anatomik anormallikleri:

 • Polikistik böbrek hastalığı
 • Üreteropelvik Bileşke Darlığı
 • Renal Anjiomyolipom gibi iyi huylu böbrek tümörleri

İdrar yolunun anatomik anormallikleri:

 • İyi huylu prostat büyümesi (BPH)
 • İdrar yolunda fistül  (divertikülit ve kolon kanseri gibi durumların neden olduğu)
 • Üretral divertikül
 • Üretral darlık

Diğer Nedenler:

 • Üriner Sitemi etkileyen travma
 • Renal Ven trombozu
 • İdrar yolunda endometriozis
 • Renal Papilla Nekrozu
 • Kan pıhtılaşması Bozuklukları
 • Apendisit.