Mesane Kanseri

Mesane kanseri tedavisi, tümör hücrelerinin ne kadar hızlı büyüdüğüne ve kanserin mesane katmanlarına ne kadar yayıldığına bağlıdır. Mesane kanserinin en yaygın belirtisi, idrar yaparken ağrısız olarak gelen kandır.
Üroloji
Hangi Bölüm
2022-12-15 21:44:31
Güncellenme Tarihi

Mesane Kanseri Nedir ?

Mesane kanseri, mesane mukozasında anormal doku büyümesi ve çoğalması ile giden bir hastalıktır. Bazı durumlarda, tümör çevredeki kaslara yayılır.

Mesane kanseri tedavisi, tümör hücrelerinin ne kadar hızlı büyüdüğüne ve kanserin mesane katmanlarına ne kadar yayıldığına bağlıdır. Mesane kanserinin en yaygın belirtisi, idrar yaparken ağrısız olarak gelen kandır.

Türleri nedir ?

Mesane kanseri, yerleşimine veya yayılımına göre tanımlanabilir:

 • İnvaziv olmayan kanser, mesanenin iç astarının tutulduğu mesanenin kas dokusuna veya mesane dışına yayılım yapmayan mesane kanserini tanımlar
 • İnvaziv olan kanser, mesanenin sadece iç astarı değil aynı zamanda diğer katmanlarına veya mesane dışı diğer dokulara yayıldığı mesane kanserini tanımlar.

Ayrıca türlerine göre sınıflandırılabilir:

 • Ürotelyal karsinom, mesane kanserinin en yaygın şeklidir (% 80-90) ve mesane duvarının en iç tabakasındaki ürotelyal hücrelerde başlar.
 • Skuamöz hücreli karsinom (% 1-2) mesaneyi çevreleyen ince, düz hücrelerde başlar
 • Adenokarsinom, mesanede mukus üreten hücrelerde başlayan nadir bir formdur (% 1).

Nedenleri Nedir ?

Mesane kanseri riskinizi artırabilecek bazı faktörler şunlardır:

 • Sigara içmek
 • Yaşın artması ile risk artar
 • Tekstil, petrokimya ve kauçuk endüstrilerinde boyamada kullanılan belirli kimyasallara işyerinde maruz kalma
 • Kemoterapi ilacı siklofosfamid kullanımı
 • Aile öyküsü (genetik)
 • Sık sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları.

Belirtileri Nedir ?

Mesane kanserinin en yaygın belirtisi, genellikle aniden ortaya çıkan ve genellikle ağrılı olmayan idrarda kandır (hematüri). Diğer daha az yaygın belirtileri ise şu şekilde sıralanabilir:

 • İdrar yaparken yanma
 • Sık idrara çıkma
 • İdrar yaparken ağrı
 • Alt karın veya sırt ağrısı (çok nadir).

Mesane kanseri için risk faktörleri

Mesane kanserine yakalanma riskinizi artırabilecek bazı faktörler :

 • Sigara içmek, içmeyenlere göre 3 kat daha fazla riskli
 • Yaş, 60 yaş üzeri kişilerde mesane kanseri riski çok fazla artmaktadır
 • Aile öyküsü, mesane kanseri olan birinci dereceden bir akrabanın (ebeveyn, kardeş, çocuk) olması toplumun geneline göre mesane kanseri riskini yaklaşık 2 kat daha fazla artırır
 • Kimyasallar, mesane kanseri ile bağlantılı aminler, benzen ürünleri ve anilin boyaları gibi belirli kimyasallarla uzun süre temas halinde olmak
 • Mesanenin sık enfeksiyonlar ile enfekte olması.

Bu risk faktörlerine sahip olmak, mesane kanseri olacağınız anlamına gelmez. Genellikle mesane kanserine yakalanmak için net ve tek  bir neden yoktur. 

Mesane kanseri testleri

Doktorunuz mesane kanserini kontrol etmek için bazı testler yapabilir:

 • Rektal muayene
 • İdrar testleri
 • Laboratuar testleri
 • Ultrason
 • Sistoskopi, kamera yolu ile idrar yollarının ve mesanenin incelenmesini sağlayan
 • Biyopsi, herhangi bir bölgeden patoloji laboratuvarına göndermek için doku örneği alınabilir.

Ayrıca ek testler istenebilir:

 • Bilgisayarlı tomografi ile görüntüleme
 • İVP (İntravenöz Pyelografi) Tetkiki
 • MRI taraması
 • Pet-Ct taraması, tümörün tam olarak belirlenmesi, evrelenmesinin belirlenmesi, verilen tedaviye yanıtın değerlendirilmesi.

Mesane kanseri tedavisi

Mesane kanseri tedavisi, kanserin ne kadar hızlı yayılış gösterdiğine göre değişkenlik gösterir. İnvaziv olmayan mesane kanseri ve invaziv mesane kanseri için farklı tedaviler uygulanır.

İnvaziv olmayan mesane kanseri tedavisi

İnvaziv olmayan mesane kanseri tedavileri cerrahi, immünoterapi ve kemoterapi gibi tedavileri içerir.

Ameliyat

Kas dokusuna invaziv olmayan mesane kanseri olan kişilerde, kanserli dokuyu çıkarmak için cerrahi operasyon yapılabilir . En yaygın cerrahi operasyon TUR (mesane tümörünün transüretral rezeksiyonu) olarak adlandırılır. 

Mesane kanseri cerrahi işlemden sonra tekrarlayabilir. Bu nedenle belli aralıklar ile düzenli olarak doktorunuz tarafından kontrole çağırabilirsiniz.

İmmünoterapi 

İmmünoterapi, kanseri tedavi etmek için kendi bağışıklık sistemimizi kullanır. Mesane kanseri için immünoterapi, kanser hücrelerinin gelişimini durdurmak veya yavaşlatmak için BCG (Bacillus Calmette-Guerin) aşısı, diğer adıyla verem (tüberküloz) aşısı hastalara verilir. 

Bu immünoterapi bir tüp (kateter) aracılığıyla doğrudan mesaneye gittiği için intravezikal immünoterapi olarak adlandırılır.

Genellikle hastalara birden fazla sayıda uygulanır. Yaygın olarak, birkaç hafta boyunca haftada bir tedavi şeklinde uygulama yapılır. İmmun sisteminizin verdiğe yanıta bağlı olarak tedavinin tekrarlanması gerekebilir.

Kemoterapi

Kemoterapi, sağlıklı hücrelere mümkün olan en az hasarı verirken kanser hücrelerinin gelişimini ve yayılmasını engellemek için kullanılan ilaçlara verilen genel isimdir.

İntravezikal kemoterapi ise kateter adı verilen bir tüp aracılığıyla doğrudan mesaneye gönderilen kemoterapi ilaçlarını ifade eder.

Kas dokusuna invaziv olmayan mesane kanseri için kanserin tekrarlamasını önlemeye yardımcı olmak için kullanılır. Hastalığım gelişimine bağlı olarak bir doz veya birden fazla doz alabilirsiniz.

Kas invaziv mesane kanseri tedavisi

Kas invaziv olmayan mesane kanseri tedavileri cerrahi, kemoterapi, radyasyon tedavisi ve immünoterapiyi içerir.

Ameliyat

Kas dokusuna invaziv mesane kanseri için en yaygın tedavi radikal sistektomi olarak isimlendirilen mesaneyi tamamen çıkarmayı içeren ameliyattır. için yapılan ameliyattır.

Ayrıca kanserli hücrelerin yayılmasına bağlı olarak erkeklerde prostat bayanlarda uterusun çıkarılması ve çevre dokuların çıkarılması gerekebilir. Ameliyat olmadan önce doktorunuz ile ameliyat sonrasında oluşabilecek komplikasyonları (Kısırlık, iktidarsızlık, gibi) ayrıntılı konuşmanız gerekebilir.

Kemoterapi

Kas dokusuna invaziv mesane kanseri için, sistemik kemoterapi almanız gerekebilir. Kemoterapi çeşitli şekillerde verilebilir.

 • Ameliyattan önce kanseri küçültmek ve çıkarılmasını kolaylaştırmak için (neoadjuvan kemoterapi)
 • Ameliyattan sonra, tekrarlama riski yüksekse (adjuvan kemoterapi)
 • Ameliyat öncesinde kemoterapiye ek olarak radyasyon tedavisi
 • Vücudun diğer bölgelerine yayılmış mesane kanserini tedavi etmek için, kemoterapi birkaç ay boyunca düzenli aralıklarla verilebilir.

Radyasyon tedavisi

Ameliyat yerine radyasyon tedavisi alabilirsiniz. Radyasyon tedavisi ile kemoterapi beraber alınabilir. Mesane kanserleri için ameliyat kadar işe yaradığı bazı çalışmalarda gösterilmiştir.

İmmünoterapi

İmmünoterapi, kanseri tedavi etmek için kendi bağışıklık sistemimizi kullanır. Kas dokusuna invaziv mesane kanseri için, immünoterapi kullanılması ile ilgili bilgileri doktorunuza danışabilirsiniz.

Mesane rekonstrüksiyonları ve stomalar

Mesaneniz cerrahi olarak çıkarıldığında, idrarınızı yapmak için çeşitli yöntemler size sunulacaktır. Bu seçenekler:

 • Ürostomi, doktorların karın bölgesinde bir delik açarak idrarınızı karın dışında ki torbaya akacak şekilde düzenler.
 • Neobladder, ince bağırsaktan yapılan karın içinde oluşturulan idrarı depolamak için kullanılan yapay mesanedir. Bu yapı idrar yollarına bağlanabilir. Ancak idrarı tamamen boşaltmak için kateter kullanmanız gerekebilir. Komplike bir ameliyattır.