Sinovyal Effüzyon

Omuz eklemi, diz eklemi ve dirsek eklemi en sık sinovyal effüzyonun oluştuğu bölgelerdir. Eklem aralığında oluşan bu sıvı altta yatan bir hastalığa bağlı olabilir. Görüntüleme ve laboratuvar testleri ile altta yatan hastalık araştırılmalıdır.
Ortopedi
Hangi Bölüm
2022-12-10 17:04:45
Güncellenme Tarihi

Sinovyal Effüzyon nedir?

Eklem aralıklarında bulunan sinovyal sıvı kemiklerin sürtünmesini ve aşınması azaltır. Sinovyal sıvı, çeşitli nedenler ile oluşan inflamasyona bağlı olarak eklem aralığında sinovyal sıvının artışı ile sinovyal effüzyon oluşur.

Omuz eklemi, diz eklemi ve dirsek eklemi en sık sinovyal effüzyonun oluştuğu bölgelerdir. Eklem aralığında oluşan bu sıvı altta yatan bir hastalığa bağlı olabilir. Görüntüleme ve laboratuvar testleri ile altta yatan hastalık araştırılmalıdır.

Sinovyal Effüzyon bir hastalık değildir genellikle altta yatan bir hastalık veya geçirilen bir travma öyküsüne bağlı olarak ortaya çıkan bir durumdur. Bu nedenle sinovyal effüzyon tedavisi için altta yatan hastalıklar araştırılmalıdır.

Nedenleri

  • Travmaya bağlı olarak: Eklem aralıklarında kemik kırıkları veya bağ dokusu yaralanmasına bağlı olarak (En sık sinovyal effüzyon nedeni)
  • Enfeksiyona bağlı: Eklem aralıklarında geçirilen hastalıklara bağlı olarak, (osteomiyelit, brusella, tüberküloz gibi)
  • Enfeksiyon sonrası: Reiter sendromu, akut romatizmal ateş, poststreptococcal reaktif artrit gibi
  • Romatolojik hastalıklar: Sistemik lupus eritematozus, behçet hastalıkları gibi
  • Vaskülit ile ilişkili hastalıkla : Henoch-Schönlein purpurası, Wegener granülomatozu ve C vitami eksikliği
  • Hemotolojik: Hemofili veya diğer kanama bozuklukları hastalığına sahip olanlar
  • Kanserler: Lösemi, osteosarkom veya diğer organ metastazlarına bağlı (çok nadir görülür)
  • Diğer nedenler: Gut , Ailevi akdeniz ateşi.