Subaraknoid Hemoraji

Subaraknoid kanama genellikle beyninizdeki bir kan damarındaki balonun (anevrizma) yırtılmasından kaynaklanır. Kanama travma veya anatomik olarak sorunlu kan damarları yapısından kaynaklanabilir.
Beyin Sinir Cerrahisi
Hangi Bölüm
2022-10-08 21:44:14
Güncellenme Tarihi

Subaraknoid Kanama nedir ?

Subaraknoid kanama, beynin etrafını saran subaraknoid boşluk arasındaki kanamaya denir. En önemli belirtisi ani başlangıçlı, şiddetli baş ağrısıdır. Baş ağrısına bazen bulantı, kusma veya kısa süreli bilinç kaybı eşlik edebilir. Kısa süreli bilinç kaybından sonra oluşan baş ağrısı SAK için çok tipik bir belirtidir.

Kanama genellikle beyninizdeki bir kan damarındaki balonun (anevrizma) yırtılmasından kaynaklanır. Bazen kanama travma veya beyninizdeki genetik olarak kusurlu olan anormal kan damarları yapısından (arteriovenöz malformasyon) kaynaklanabilir.

Tedavi edilmezse, subaraknoid kanama kalıcı beyin hasarına veya ölüme neden olabilir.

Subaraknoid kanama belirtileri

Subaraknoid kanamanın çok farklı belirtileri olabilir. En önemli belirtileri:

 • Ani ve şiddetli baş ağrısı
 • Fotofobi (ışığa duyarlılık)
 • Boyun ağrısı
 • Sırt ağrısı
 • Mide bulantısı ve kusma
 • Nöbetler
 • Bilinç kaybı
 • Bayılma (senkop),

Subaraknoid Kanamanın Nedenleri

Subaraknoid kanamanın nedenleri şunlardır:

 • Serebral anevrizma : Beyini besleyen kan damarının yüzeyinin zayıflaması ile bu zayıflayan yüzeyinin şişmesine balonlaşmasına serebral anevrizma denir. Balonlaşan kan damarı elastik yapısını kaybeder. Bu nedenle kolaylıkla yırtılabilir hale gelir. Serebral anevrizmanın oluşumuna katkıda bulunan faktörlerin hipertansiyon, ateroskleroz ve genetik faktörlerin etkiliği olduğu düşülmektedir.
 • Arteriovenöz malformasyon (AVM) : Beynin içindeki kan damarlarının bir araya yumaklar şeklinde toplandığı, anormal bağlantılar oluşturduğu yapısal anormalliklerdir.
 • Travma : Kafaya herhangi bir şiddetli darbe gelmesi sonucunda , beyindeki kan damarlarının yırtılması sonucunda subaraknoid kanama meydana gelebilir.

Subaraknoid Kanamanın Komplikasyonları

Tıbbi tedaviden önce veya sonra çeşitli komplikasyonlar ortaya çıkabilir:

 • Yeniden kanama : Hasarlı damar onarılıncaya kadar yeniden kanama riski vardır. Bu genellikle ilk kanamadan 24-48 saat sonra ortaya çıkar. Tedavi edilmediği taktirde ölüm ve komplikasyon riski önemli şekilde artar. Yeniden kanama riski, tıbbi müdahale olmaksızın ilk kanamadan sonraki ilk iki hafta içinde en yüksek seviyededir.
 • Hidrosefali gelişimi
 • Serebral ödem : Beyin dokusunu içeren herhangi bir travmatik olaydan kaynaklanan yaygın bir yan etki, beyin ödemi veya beynin şişmesidir. Bunun nedeni beyin dokusunda oksijen eksikliğidir.
 • Nöbetler : Hasarlı beyin hücrelerinden anormal sinyaller gönderilmesi halinde meydana gelir. Bu anormal sinyaller duyu, davranış, hareket ve bilinçte geçici değişiklikleri tetikleyebilir. Hastanın üç veya daha fazla nöbet geçirmesi epilepsi olarak kabul edilir.
 • Serebral vazospazm : Subaraknoid kanamayı atlatan hastalarda morbidite (komplikasyonlar) ve mortalitenin (ölüm) en önemli nedeni budur. Subaraknoid kanamadan sonra salınan, tanımlanamayan maddeler beynin kan damarlarının kasılmasına (vazospazm) neden olabilir. Bu, damar duvarlarının yapısını değiştirir ve nihayetinde beynin bazı kısımlarına kan akışını azaltır. Serebral vazospazm, ilk kanamadan 1-28 gün sonra gerçekleşebilir ve insidans 7-14. günler arasında zirveye ulaşır.

Subaraknoid Kanamanın Risk Faktörleri

Bazı risk faktörleri tanımlanmış olmasına rağmen, bazı insanlarda neden beyin anevrizmalarının geliştiği tam olarak bilinmemektedir.

Risk Faktörleri:

 • Sigara içmek
 • Yüksek tansiyon
 • Aşırı alkol tüketimi
 • Genetik faktörler
 • Şiddetli kafa travması
 • Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı.

SAK Teşhis ve Tedavi

SAK Teşhis etmek için :

 • Bilgisayarlı Tomografi
 • MR, Lomber ponksiyon (İğne yardımı ile omurilik sıvısından örnek alınması) gibi tetkikler yapılabilir

Tedavi İçin İse :

 • Teşhis sonrasında tekrar kanama riskini azaltmak ve çeşitli komplikasyonları ortadan kaldırmak için çeşitli medikal tedaviler.
 • Arteriovenöz malformasyon gibi subaraknoid kanamanın nedeni belli ise cerrahi kullanılabilir.
 • Tanımlanabilir neden bulunamazsa cerrahi seçenekler arasında bulunmaz. Ancak subaraknoid boşluktan kan boşaltılabilir.