Blefarospazm

Blefarospazm ile ilgili ayrıca bazı bozukluklar, kuru gözler ve Tourette sendromu yaşanabilir. Bu durumlar ile beraber, çoğu vakalar hiçbir sebep olmadan da ortaya çıkabilmektedir.
Göz Hastalıkları
Hangi Bölüm
2022-12-11 18:28:12
Güncellenme Tarihi

Blefarospazm nedir ?

Blefarospazm, göz kapaklarının istemsiz bir şekilde hareketlenmesi kasılması durumudur. Nadir görülse de daha şiddetli formunda, bireyler göz kapaklarının sıkışması ve kapanması durumunu yaşamaktadır.

Bu durumu genellikle blefarospazm ya da iyi huylu esansiyel Blefarospazm olarak adlandırılmaktadır. Göz kapaklarının hafif ve yaygın seğirmesi ya da göz kapağının titremesi, seğirmesi ya da tik olmasıdır.

Blefarospazm ile ilgili ayrıca bazı bozukluklar, Kuru gözler ve Tourette sendromu yaşanabilir. Bu durumlar ile beraber, çoğu vakalar hiçbir sebep olmadan da ortaya çıkabilmektedir. Bu hastalık her yaşta kadın ve erkekte görülebilir. Fakat orta yaşlı ve yaşlı kadınlarda görülme olasılığı daha yüksektir.

Genelde ağır vakalarda, kas spazmları göz kapaklarının uzun süre kapatmaya zorlamaktadır. Bu durumda kişi işlevsel olarak körleşmektedir. Blefarospazmı olan kişi, görme yeteneğini kaybetme korkusu ile araba kullanma, spor ve sosyalleşme gibi faaliyetlerden vazgeçebilir. Bu rahatsızlığın tedavisi bulunmamaktadır. Tedavi botulinum toksini enjeksiyonları ile göz kapağı kaslarının felç halidir. Kasları çıkarmak için son çare olarak cerrahi müdahale gereklidir.

Blefarospazmın Nedenleri

Blefarospazmın nedenlerinin ne olduğu tam olarak bilinmemektedir. Fakat beynin çalışma şeklindeki anormal durumların da bu duruma dahil olduğu söylenmektedir. Bir teoriye göre kimyasal mesajların beynin hareket kontrol merkezlerinden (beynin tabanında bulunan bazal ganglionlar) bir sinir hücresinden diğerine geçmediği öne sürülmektedir.

Bozukluğa ya da hasara neyin neden olduğunu kimse bilmemektedir. Bu hastalığın nadiren de olsa genetik faktör kaynaklı olabileceği düşünülebilmektedir. Çoğu vakada ise kuru göz sendromu belirtileri ya blefarospazmdan önce gelir ya da aynı anda başlamaktadır.  Fakat bunun nedeni bilinmemektedir.

Blefarospazm Belirtileri

Blefarospazmı yaşayan kişilerde göz kısma, kırpma, seğirme olabilir ya da kişi bir iki kez gözünü sıkabilmektedir. Gözlerini açık tutmakta güçlük çekebilmektedir. Zaman ilerledikçe spazmlar giderek daha sık ve belirgin bir hale gelmektedir. Blefarospazm belirtileri şu şekilde ilerleyebilir:

  • Yorgunluk ya da parlak ışıklar gibi belirli tetikleyicilere tepki olarak spazmlar görülür.
  • Herhangi bir tetikleyici durum olmasa bile spazmlar görülmektedir.
  • Göz kapaklarının kapanmaya zorlayan spazmlar kaşların gözlere doğru çekilmesine sebep olmaktadır.

Blefarospazm Sınıflandırmaları

Blefaraspazm görülme durumu ciddiyetine göre sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırma ise;

  • Tikler ve Seğirmeler: Çoğu insan stres altındayken ya da yorgunken kısa süreli göz kapağı seğirmesi yaşamaktadır. Bu kas kasılmalarının etkisi küçüktür genelde seğirme hissedilir. Fakat gözle görülmez. Tik ve seğirme durumu yaygındır. Fakat bir tedavisi bulunmamaktadır. Göz kapaklarında görülen bu titreme, genellikle blefarospazm değildir fakat teknik olarak blefarospazm olarak adlandırılır.
  • Blefarospazm: Kronik istemsiz spazmlar ya da göz kapağı kaslarının sıkışma halidir. Bu durum doktorların blefarospazm dediği daha şiddetli görülen göz kapağı spazmıdır.
  • Meige Sendromu: Bireyin ağzı ve dili, göz kapakları istemsiz ve tekrarlayan hareket halindedir. Kişinin ağzı açılıp kapanmakta, dudakları büzüşebilmekte ve dili içeri girip çıkabilmektedir. Meige sendromunun diğer adı ise oromandibular distonidir.

Blefarospazm Teşhisi

Blefarospazm teşhis etmek için özel bir test bulunmamaktadır. Hastaya teşhis tıbbi geçmişi, fiziki muayene ve diğer olası nedenlere göre konulabilir. Fakat Blefarospazm yanlış teşhis konulabilir veya hiç teşhis edilemeyebilir. Çünkü göz kapaklarındaki sarkıklık ( pitoz ) dahil olmak üzere bir başka problemlerde de yaşanan bu belirtiler görülebilir.

Parkinson hastalığını tedavi etmek adına kullanılan antipsikotik ilaçlar gibi özel ilaçları kullanan kişiler de blefarospazm ile benzer belirtiler gösterebilmektedir. Bazı ilaçların duyarlı bireylerde blefarospazmı tetiklediği bilinir.

Blefarospazm tedavisi

Blefarospazm tedavisi şu şekillerde olabilir:

  • Stres yönetimi : Duygusal stres zamanlarında belirtiler kötüleşme eğilimindedir.
  • Botulinum toksin enjeksiyonları : Toksin kaslara giden sinir iletimini bozar ve felce neden olur. Botulinum toksin enjeksiyonları, blefarospazmı olan kişilerin yaklaşık yüzde 90'ında işe yarar. Ancak geçici yan etkiler arasında kuru gözler, sarkık göz kapakları (pitozis) ve çift görme bulunur. Kısa süreli bulanık görme yaygındır.
  • İlaç : Bazı durumlarda psikiyatrik ilaçlar kullanılabilir. Ancak standart tedavi içerisinde yer almaz. Ameliyat : Miyektomi, göz kapağı ve kaş kaslarının bir kısmının veya tamamının çıkarılmasını içeren bir ameliyattır. Bu işlem genellikle botulinum tedavisi başarısız olduktan sonra gerçekleştirilir.