Hipermetrop

Hipermetropinin neden olduğu konusunda miyopiye oranla daha az araştırma mevcuttur. Düzeltme durumuna tepki olarak ilerleyen miyopinin aksine, hipermetropi kişinin hayatında oldukça sabit görünmektedir.
Göz Hastalıkları
Hangi Bölüm
2022-11-13 23:06:58
Güncellenme Tarihi

Hipermetrop nedir ?

Hipermetrop, genelde çocukluk döneminde başlayan ve hayat boyu devam eden bir göz hastalığıdır. Gözün ön kısmında zayıf odaklanma mekanizması geliştirmesi ya da ışığın retinada doğru konuma odaklanması için göz küresinin önden arka kısma çok kısa olması halidir.

Hipermetropi derecesine göre kişiler uzağı rahatlıkla her mesafeden görebilmektedir. Ancak kişiler, yakını net bir şekilde görmekte güçlük çekmektedir.

Hipermetropinin genellikle ilk görülen belirtisi gözde bulanık görme değildir. Fakat gözlerde kırmızılık, ağrı ya da kaşıntılı gözler (astenopi), uzun süre bilgisayar kullanımı, kitap okuma gibi durumlardan sonra bulanık görme başlayabilir.

Hipermetropların gereken düzelme oranı, odaklanma mekanizmasının göz uzunluğunun ne kadar uzun olduğuna bağlıdır. Bu duruma bir örnek vermek gerekirse çoğu kişide uzaktaki nesneleri net ve rahat görebilmek için yaklaşık gözde 60 birim kırılma gücüne yani diyoptriye ihtiyaç duyulmaktadır. Fakat bir kişinin diyoptriye gücü 60 birim yerine 57 birimse, görüşü üç birim eksilecektir.

Bu duruma bağlı olarak da kırılma kusuru + 3.00D (“artı üç diyoptri”) olduğu söylenebilmektedir. Bu durumu yaşayan kişiler, yaşlarına bağlı olarakta özellikle okuma yaparken net ve rahat okumada zorlanacaklardır. 60 birim yerine 59 birim güce sahip olan bir kişinin kırılma kusuru + 1.00D'dir. Kişin yaşına bağlı görsel olarak normal bir şekilde görebilir. 60 birim yerine 55 birim güce sahip olan bir kişinin kırma kusuru + 5.00D'dir.

Genç kişilerde gözün doğal odaklanma mekanizması, kristalin merceğinin esnekliği sebebiyle belirli bir zaman hipermetropinin üstesinden gelinmesine izin verir. Göz halen esnek olan bir merceğe sahip olduğundan, merceğin gücündeki değişiklik net görme durumunu etkilemez. Müdahale edilmeden yani odaklanma gücü ve göz uzunluğundaki dengesiz duruma rağmen sorunsuz görebilirler. Bu durumu yaşayan kişiler, gizli hipermetroplar olarak bilinmektedir.

Hipermetropinin neden olduğu konusunda miyopiye oranla daha az araştırma mevcuttur. Düzeltme durumuna tepki olarak ilerleyen miyopinin aksine, hipermetropi kişinin hayatında oldukça sabit görünmektedir. Değişen durum ise gözün içinde bulunan kristal lensin yaşla beraber sertleşirken, gözün her şeyi odakta tutma yeteneğidir.

Uzak görüşü düzeltmenin farklı yolları bulunmaktadır. Genelde uygulanan yöntemler gözlük ve özellikle kontakt lenslerle durum düzeltilmeye yöneliktir. Fakat gelişen teknoloji kullanılarak küçük miktarlarda hipermetropi düzeltilebilir. Bu yollar ortokeratoloji ve lazer refraktif cerrahidir.

Hipermetropi, presbiyobi ile beraber görüldüğünde daha fazla zorluğa neden olmaktadır. Bu nedenle, katarak ameliyatı olan yaşlı bir birey, işlem yaptırmadan önce ameliyat sonuçlarının cerrahi olarak ayrıntılı tartışılması gerekmektedir. Müdahale sırasında hipermetropi miktarını azaltmak mümkündür.

Hipermetrop Tedavisi

Özellikle gençlerde hafif derecede hipermetrop herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymayabilir. Bununla birlikte, orta ve şiddetli hipermetrop tedavi edilmediğinde. Çocuklarda göz tembelliği veya şaşılığın gelişmesine zemin hazırlayabilir. En yaygın tedavi, özellikle okuma ve yakın mesafelerde kullanmak için takılacak olan gözlüktür.