Bakteriyel Hastalıklar

Milyonlarca bakteri normal olarak ciltte, bağırsaklarda ve genital bölgede yaşar. Bakterilerin büyük çoğunluğu hastalığa neden olmaz ve birçok bakteri aslında sağlık için yararlıdır.
Enfeksiyon Hastalıkları
Hangi Bölüm
2022-11-13 23:33:23
Güncellenme Tarihi

Bakteriyel Hastalıklar Nedir ?

Bakteriyel hastalıklar, bakterilerin neden olduğu her türlü hastalığı içerir. Bakteriler, sadece mikroskopla görülebilen küçük yaşam formları olan bir mikroorganizma türüdür. Diğer mikroorganizma türleri arasında virüsler, mantarlar ve parazitler bulunur.

Milyonlarca bakteri normal olarak ciltte, bağırsaklarda ve genital bölgede yaşar. Bakterilerin büyük çoğunluğu hastalığa neden olmaz ve birçok bakteri aslında sağlık için yararlıdır. Bu bakterilere bazen “iyi bakteriler” veya “sağlıklı bakteriler” denir.

İyi Bakteriler Nelerdir ?

İyi bakterilere, bağırsak florasında bulunan mikrobiyata örnek olarak verilebilir. Bağırsak florasında bulunan bu bakteriler gıdaların sindirilmesinde önemli rol oynarlar. Bağırsak florasında bulunan bu bakteri florası bozulduğunda karın şişkinliği, karın ağrısı, hazımsızlık veya kabızlık gibi bir çok farklı belirti ortaya çıkabilir. Bunlara örnek olarak şu şekilde bakteriler gösterilebilir.

 • Lactobacillus acidophilus
 • Lactobacillus bifidus.

Kötü Bakteriler Nedir ?

Bakteriyel enfeksiyonlara ve hastalığa neden olan zararlı bakterilere patojenik bakteri denir. Patojenik bakteriler vücuda girdiğinde ve sağlıklı bakterileri yok etmeye veya normalde steril olan dokularda büyümeye başladığında bakteriyel hastalıklar ortaya çıkar. Bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde temel yaklaşım antibiyotik kullanımıdır.

Bakteriyel Hastalıklar Nelerdir ?

Bakteriyel hastalıklara bazı örnekler vermek gerekirse şu şekilde örnekler verilebilir.

 • Tüberküloz : Mycobacterium Tuberculosis bakterisinin neden olduğu bir enfeksiyondur.
 • Difteri : Corynebacterium diptheriae bakterisinin neden olduğu bir hastalıktır. Aşı ile hastalık artık görülmemektedir.
 • Tetanos : Clostridium tetani bakterisinin neden olduğu bir hastalıktır. Hastalıktan aşı ile korunulmaktadır.
 • Bel Soğukluğu : Neisseria gonore bakterisinin neden olduğu cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır.
 • Salmonella : Bağırsak sisteminde ciddi ishal belirtisine neden olan ve bir çok alt tipi olan bir bakteri ailesidir .
 • Kriptik tonsilit : Boğaz enfeksiyonlarına neden olan streptococcus bakterisi.
 • İdrar yolu Enfeksyionu : En sık bakteriyel idrar yolu enfeksiyonuna neden olan patajen bakteri Escherichia coli bakterisidir.
 • Gastrit : Mide içerisine yerleşen bir patojen olan helikobakter pilori bakterisi  kronik inflamasyona neden olarak mide ülseri gelişiminde rol oynayabilir.

Bakteriyel Hastalık Nedenleri

Bakteriler bir çok farklı kaynaktan insan vücuduna girer ve bakteriyel hastalıklara neden olur. Bakteriyel hastalıklar bulaşıcı hastalıklardır. Bakteriler doğrudan temas yoluyla veya yiyecek, su, hava vb. yoluyla bulaşabilir.  Bu bulaş yollarına örnek vermek gerekirse :

 • Çeşitli nedenler ile bakteri üremesinin olduğu yiyecek ve su yoluyla.
 • Bakteriyel enfeksiyona sahipkişiyle cinsel ilişkiye girerek.
 • Damlacık yolu (aerosol) ile havadan diğer insanlara bulaş ve benzeri nedenler ile.