Atriyal Flutter

Atriyal flutter ve Atriyal Fibrilasyon birçok benzerliği paylaştığından ve aynı hastada ortaya çıkabildiğinden, iki aritminin birçok nedenleri benzerdir. Atriyal çarpıntı yaşlandıkça daha olasıdır.
Kardiyoloji
Hangi Bölüm
2022-11-28 22:13:19
Güncellenme Tarihi

Atriyal Flutter nedir ?

Atriyal çarpıntı, kalp ritmindeki bir anormalliktir (Kardiyak Aritmi). Bu aritmide kalbin üst odaları (atriyum) çok hızlı atar. 

Atriyal fibrilasyondan (AF) farklı olarak, atriyal flutter, hastaların çoğunda sağ atriyumdan kaynaklanan daha karmaşık bir elektriksel bozukluktur. 

Atriyal çarpıntıdaki atriyum, dakikada yaklaşık 300 atışla çok hızlı ve düzenli olarak atar.  Bu nedenle kalp atış hızını kontrol etmede sinüs düğümünden görevi devralır. 

AV düğümü (elektiriksel uyarımın iletilmesini ve üretilmesini sağlar), tüm bu atriyal atımları ventriküllere iletmez, bunun yerine yalnızca her saniye, üçüncü veya dördüncü atıma izin vererek dakikada yaklaşık 150, 100 veya 75 atımlık düzenli bir kalp atışı yaratır.

Bu artan kalp atış hızı, çarpıntı, nefes darlığı, göğüs ağrısı, sersemlik veya atriyal çarpıntı meydana geldiğinde yorgunluk gibi atriyal flutter belirtilerine neden olabilir

Atriyal Çarpıntının Nedenleri nedir ?

Atriyal flutter ve Atriyal fibrilasyon birçok benzerliği paylaştığından ve aynı hastada ortaya çıkabildiğinden, iki aritminin birçok nedenleri benzerdir. Atriyal çarpıntı yaşlandıkça daha olasıdır. Kalp hastalığı öyküsü olan hastalarda daha yaygındır.

Erkeklerin atriyal çarpıntıya yakalanma olasılığı kadınlara göre iki kat daha fazladır. Genellikle atriyal çarpıntıya neden olan tek bir faktör yoktur; bunun yerine atriyal çarpıntı olasılığını artıran bir çok faktör vardır.

Atriyal flutter gelişimi için risk faktörlerinden bazıları aşağıda gösterilmiştir:

Ancak bunlar, atriyal flutter oluşumunun tek nedeni değildir ve her hasta için bariz bir neden ortaya koyulamayabilir.

Atriyal Flutter Belirtileri Nedir ?

Atriyal çarpıntılı bazı kişiler de hiçbir belirti göstermez, kontrol amaçlı bir EKG'de görülebilir. 

Yaygın görülen belirtiler:

  • Çarpıntı (hızlı veya düzensiz kalp atış hızı )
  • Yorgunluk veya egzersiz ile oluşan aşırı halsizlik
  • Hafif nefes darlığı
  • Baş dönmesi
  • Göğüs ağrısı veya bayılma (senkop).

Atriyal Flutter için hangi tedaviler mevcuttur?

Atriyal flutter ilaçla tedavi edilebilir. Bazı hastalarda ilaçlar çok etkili ve bazı kişilerde ise ilaçlar istenen etkiyi göstermemektedir. Doktorunuz tarafından farklı seçenekler veya ilaçların yan etkisi size anlatılacaktır.

  • Senkronize Elektriksel kardiyoversiyon, kalp normal ritmine döndürülebilir. Ancak bu kişilerde gelecek yıllarda %50 oranında benzer ritim bozukluğunu yaşayabilirler.
  • Kan sulandırıcı ilaç, kan pıhtılarının oluşmasını önlemek amacı hastalara verilebilir.
  • EPS ve ablasyon, aritmilerinde tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Atriyal flutteri tedavi etmek için yaklaşık %95'lik bir başarı oranına sahiptir. Hastalığın uzun vadede tekrarlama riski ise yaklaşık olarak %10’dur.