Sinüs Taşikardisi

Valsalva manevrası, AV düğümü boyunca elektrik iletimini yavaşlatarak vücudun otonom sistemini yavaşlatmayı ve kalp atış hızını yavaşlatmayı amaçlar. Bu manevrayı sadece tıp eğitimi almış kişiler uygulayabilir.
Kardiyoloji
Hangi Bölüm
2022-12-28 00:34:12
Güncellenme Tarihi

Sinüs Taşikardisi Nedir?

Sinüs taşikardisi, kalp atışlarının normalden daha hızlı atmasıdır ama kalp ritminin düzenli olduğu bir kalp ritmidir.

Normal Kalp atış hızı yaşa göre şu hızlarda görülür:

 • Yenidoğanlarda: 110-150 vuru/dakika
 • 2 yaş : 85-125 vuru/dakika
 • 4 yaş: 75-115 vuru/dakika
 • 6 yaş : 60-100 vuru/dakika
 • Normal Erişkinler : 60-100 vuru/dakika

Erişkinlerde kalp hızının dakika 100 üzerinde  olması ve ekg grafisinde aritmi bulgusu olmaması ile sinüs taşikardisi tanısı konulur. Sinüs taşikardisinin her zaman altta yatan bir sebebi vardır. Bu neden bulunup, tedavinin altta yatan hastalığa göre yapılması gerekir. Eğer hiç bir sebep bulunumazsa bu uygunsuz sinüs taşikardisi adını alır.

Nedenleri Nedir?

Korku veya heyecan durumlarında salgılanan adrenalin gibi hormonların  salınması veya egzersiz, aşırı strese bağlı kalp atışının hızının artması normal olarak kabul edilebilir. Bunun dışında en sık görülen sinüs taşikardisi nedenleri şu şekilde sıralanabilir.

 • Fiziksel egzersiz
 • Anemi (Kansızlık)
 • Kan kaybı veya aşırı sıvı kaybı (örneğin, mide kanaması)
 • Ateş / sepsis / enfeksiyon (örneğin, akciğer enfeksiyonu veya benzeri enfeksiyonlar)
 • Hipoksi (çeşitli nedenler ile yeterli oksijenlenmenin olması)
 • KOAH
 • Hipertiroidizm
 • Feokromositoma
 • Bazı İlaçlar, uyuşturucu maddeler
 • Konjestif kalp yetmezliği
 • Pulmoner emboli.

Sinüs taşikardisi nadiren kalp ile ilgili bir sorundan kaynaklanır. Genellikle altta yatan bir hastalığın sonucudur. Eğer bir neden saptanamazsa bu hastalar uygunsuz sinus taşikardisi sendromu tanısını alırlar.

Belirtileri Nedir?

Sinüs taşikardisi belirtileri şu şekilde hastalarda görülebilir:

 • Çarpıntı
 • Nefes Darlığı
 • Aşırı terleme
 • Göğüs ağrısı
 • Baş dönmesi veya Bayılma
 • Panik halinde olma hali.

Sinüs Taşikardisinin Tedavisi

Sinüs taşikardisinin tedavisi tipik olarak atakların meydana gelmesi için gereken tetikleyicilerinin ortadan kalıdırılmasını içerir:

 • Kafein kullanımına bağlı olduğu durumlarda, mümkünse kafein alımını azaltmak Reçeteli ilaçlara bağlı olduğu düşünülüyor ise başka tedavi seçeneklerini düşünmek veya uygulanan dozu azaltmak
 • Anksiyete ile ilgili nedenlere bağlı ise, hastanın derin nefes egzersizleri gibi gevşeme tekniklerini öğrenmesini ve kullanmasını sağlamak.Bilinmeyen bir neden olması durumunda, doktor tarafından verilen kalp atış hızını düşürmeye yardımcı ilaçların kullanımı uygun olabilir.
 • Valsalva manevrasının kullanılması, kalp hızını yavaşlatmaya çalışmak için de kullanılabilir.
 • Sinüs taşikardisi altta yatan bir hastalığa bağlı ise bu hastalık tedavi edilmeden sinüs taşikardisi tedavi edilemez. Örneğin hipertiroidi hastalarında aşırı tiroksin hormonu salgılanmasına bağlı olarak oluşan hızlı kalp ritmini hipertiroidi hastalığını tedavi etmeden başarıya ulaşamazsınız. Bu neden ile altta yatan hastalıklar mutlaka araştırılmalıdır.

Valsalva manevrası, AV düğümü boyunca elektrik iletimini yavaşlatarak vücudun otonom sistemini yavaşlatmayı ve kalp atış hızını yavaşlatmayı amaçlar. Bu manevrayı sadece tıp eğitimi almış kişiler uygulayabilir. Hastanın durumunun stabil olması ve kan basıncının normal sınırlar arasında bulunması gereklidir.