Rotator Kılıf (Cuff) Yaralanmaları

Rotator manşet yaralanmasının belirtileri arasında omuzda ağrı ve hassasiyet, kolu kaldırırken ağrı, omuzda güçsüzlük ve etkilenen tarafta uyurken ağrı bulunur. Bu ağrı geceleri çok daha şiddetlenebilir ve kişinin uyanmasına neden olabilir.
Ortopedi
Hangi Bölüm
2022-12-10 16:39:39
Güncellenme Tarihi

Rotator Kılıf (Cuff) Yaralanmaları nedir ?

Rotator kaslarınız ( M.supraspinatus,M.infraspinatus,M.teres minör,M.subscapularis ), omuz ekleminizi konumunu koruyan ve kollarınızı kaldırmanıza ve döndürmenize izin veren dört kas ve tendon grubudur.

Rotator kılıf (cuff) yaralanmaları, omuz bölgesinde bulunan rotator kılıf adı verilen kas grubunun yaralanmasıdır. İki çeşit rotator kas yırtığı vardır. Kısmi yırtılma, rotator kaslarınızı oluşturan kaslardan birinin aşınması veya kısmi hasar görmesidir. Diğeri ise bu kas gurubunun tamamen yırtılmasıdır.

Belirtileri

Rotator manşet yaralanmasının belirtileri arasında omuzda ağrı ve hassasiyet, kolu kaldırırken ağrı, omuzda güçsüzlük ve etkilenen tarafta uyurken ağrı bulunur. Bu  ağrı geceleri uyanmaya neden olabilir.

Yırtık bir kas yırtığı, omuz da güç kaybı oluşturabilir ve günlük aktiviteleri zorlaştırabilir. Özellikle 40 yaşın üzerindeki kişilerde yaygın bir yaralanmadır. Yırtıklar kısmi veya tam kalınlıkta olabilir ve bir yaralanmanın sonucu olarak veya dejeneratif sürecin bir parçası olarak ortaya çıkabilir.

Bazı durumlarda, tendonun yıpranması, kısmi bir yırtılmaya neden olabilir ve tam, tam kalınlıkta bir yırtılmaya kadar ilerleyebilir. Tam veya tam kalınlıkta bir yırtık, genellikle tendonun kol kemiğine veya humerusa bağlanmasında veya yakınında meydana gelir ve özellikle genç insanlarda önemli sakatlığa neden olabilir.

Nedenleri

Rotator manşet yırtılmasının nedenleri, kolunuz üzerine veya çok ağır bir şey kaldırma gibi tek bir olaydan kaynaklanabilir. Bununla birlikte, çoğu yırtık, vücut yaşlandıkça tendonların yıpranmasından kaynaklanan dejeneratif tiptedir. 

Yüzme, beyzbol, eşyaları yüksek raflara yerleştirme, boyama ve kaldırma gibi baş üstü kol hareketleri gibi sporda veya günlük hayatta tekrarlayan hareketler gibi dejeneratif  bir dizi faktör rol oynar. 

Yaşlandıkça bölgeye kan akışının azalması ve kemik çıkıntıları (osteofitler) da hastalığın oluşumuna katkıda bulunabilir. Kötü duruş da bir faktör olabilir.

Risk faktörleri

Rotator manşet yaralanması için risk faktörleri şunları içerir:

  • 40 yaşın üzerinde olmak.
  • Tekrarlayan baş üstü veya kaldırma aktiviteleri yapan bir sporcu olmak.
  • Bir ressam, marangoz veya tekrarlayan genel gider faaliyetlerini gerçekleştiren veya benzeri faliyetleri yapan kişiler.

Manşet Yırtıklarının Tedavisi

Rotator manşet yırtıklarında tedavide; ilk aşama dinlenme, bölgeye soğuk kompres ve ağrı kontrolü için verilen ağrı kesici kullanımıdır. İkinci  aşamada fizik tedavi ile omuz ekleminin esnekliği ve hareket kabiliyetinin tekrar kazanılması amaçlanır.

Ayrıca omuz eklemi içerisine steroid enjeksiyonları şiddetli omuz ağrısı olan kişilerde belirli düzeyde ağrı kontrolü sağlanması amaçlanır. İlaçsız tedavi ile yeterli ilerleme sağlanamadığı durumlarda cerrahi seçenekler düşünülür.

Bu seçenekler arasında artroskopi ile hasar gören tendonun onarımı, açık cerrahi işlem ile tendon onarımı veya tendon onarılamayacak boyutta hasar gördüyse farklı bir tendon kullanılabilir.