Prostat Kanseri

Erken dönemde prostat kanseri genellikle hiçbir belirti göstermez. Bu nedenle erkeklerde ailede prostat kanseri öyküsü olan kişilerin 40 yaşından, diğer erkeklerin 50 yaşından itibaren düzenli doktora muayene olması ve PSA testini yaptırması gerekir.
Üroloji
Hangi Bölüm
2022-12-15 22:12:43
Güncellenme Tarihi

Prostat Kanseri nedir ?

Prostat kanseri, prostat bezinin kanseridir. Kanser, anormal hücrelerin kontrolsüz bir şekilde bölünmeye ve büyümeye başlamasıdır. Hücreler kendi çevresinde ki dokulara veya organlara doğru büyüyebilir. Vücudun diğer bölgelerine yayılabilir (Örneğin; prostat kanserinin akciğer dokusuna yayılması). 

Prostat nedir?

Prostat, mesanenin tabanında bulunan küçük bir bezdir. Bir ceviz büyüklüğünde olan prostat erkeklerde yaşın artması ile büyür. Prostat, idrarı mesaneden penise (üretra) taşıyan tüpün ilk bölümün etrafını çevreler. Üretra ayrıca sperm içeren sıvı olan meniyi taşır.

Prostat bezi, prostata özgü antijen (PSA) adı verilen bir protein üretir. Kan testi ile PSA seviyesi ölçülebilir.

Prostat kanserinin riskleri ve nedenleri

Prostat kanserinin kesin nedenleri bilinmemektedir. Bununla birlikte, prostat kanserine yakanlamanıza neden olabilecek bazı risk faktörleri:

 • Yaş, prostat kanseri teşhisi konulan kişilerin yarısı 70 yaş üzerindedir.
 • Aile öyküsü, ailede prostat kanseri öyküsü olması.
 • Ailede meme kanseri öyküsü olması
 • Obezite, özellikle bel çevresinin 100 cm den fazla olması.

Prostat kanseri belirtileri

Erken dönemde prostat kanseri genellikle hiçbir belirti göstermez. Bu nedenle erkeklerde ailede prostat kanseri öyküsü olan kişilerin 40 yaşından itibaren diğer erkeklerin 50 yaşından itibaren düzenli olarak üroloji doktoruna muayene olması ve PSA testini yaptırması gereklidir. Hastalığın belirtileri ortaya çıktığında hastalarda şu belirtiler görülebilir:

 • İdrara çıkıldığında idrar yaparken zorlanma veya idrarınızı kesmede sorunlar
 • İdrar yaparken ağrı veya yanma hissi
 • Özellikle geceleri normalden daha sık idrara çıkma
 • Tam olarak idrarınızı boşaltamadığınızı hissetmeniz
 • Damla şeklinde idrara çıkma
 • İdrarından kan gelmesi
 • Cinsel ilişki sonrasında boşalma ile oluşan ağrı.

Bu belirtilerin tümü, genellikle prostat kanserinden daha az ciddi hastalıklardan kaynaklanabilir (Örneğin; İyi huylu prostat büyümesi). Prostat büyümelerinin çoğu iyi huyludur ve kolayca tedavi edilebilirler. Ancak belirtilerinizi doktorunuz ile konuşmalı ve gerekli testleri olmalısınız.

Prostat kanseri teşhisi

Prostat kanseri, aşağıdakileri içerebilecek bir dizi test kullanılarak teşhis edilir:

 • Prostata özgü antijen (PSA) testi: Prostat, PSA adı verilen bir proteinin üretimini gerçekleştirir. Laboratuvar testlerinde büyük oranlarda çıkan PSA değeri, prostat kanserini veya diğer prostat hastalıklarını gösterebilir.
 • Rektal muayene: Doktor tarafından makattan prostata ulaşılarak prostatın büyüklüğü veya düzensiz yapıların muayenesini içerir.
 • Biyopsi: Prostattan altı ila 12 doku örneği alınır ve kanser hücrelerinin varlığı açısından incelemek için patoloji laboratuvarına gönderilir.

Ayrıca ek testler istenebilir:

 • Bilgisayarlı tomografi ile görüntüleme
 • MRI taraması
 • Pet-Ct taraması, tümörün tam olarak belirlenmesi, evrelenmesinin belirlenmesi, verilen tedaviye yanıtın değerlendirilmesi.

Prostat kanseri tedavisi

Prostat kanseri tedavisi, erkeğin yaşı, fiziksel durumu, prostat kanserinin evresi ve kişisel tercihi gibi bir birçok faktöre bağlıdır. Prostat kanseri çeşitli şekillerde tedavi edilebilir, bu nedenle tedavi seçeneklerini ve tedaviler sırasında ortaya çıkabilecek komplikasyonları doktorunuzla görüşün.

Prostat Kanseri Tedavisi şu şekillerde olabilir:

 • Takip, doktorunuz size tedaviye gerek olmadığını söyleyebilir. Bununla birlikte, değişikleri izlemek için düzenli olarak muayene olmanız ve PSA testleri yaptırmanız gerekecektir. Takip genellikle yavaş büyüyen kanserli  hücrelere sahip 70 yaş üstü erkek hastalar için tercih edilir.
 • Aktif izlem, düzenli olarak PSA testleri ve tekrarlayan biyopsiler ile kanserin gelişimi takip edilir. Genel olarak erken evre prostat kanseri olan genç erkek hastalara bu seçenek sunulur. Çok yakın izlem ile erken tedaviyi en uygun şartlarda yapmayı amaçlar.
 • Cerrahi, prostatın radikal prostatektomi işlemi ile tamamen çıkarılmasını içerir. Ameliyat açık cerrahi, kapalı (laparoskopi) veya robotik cerrahi ile planlanabilir. Her yöntemin kendine göre üstünlükleri ve dezavantajları mevcuttur. En uygun yöntemi seçmek için doktorunuz ile görüşmelisiniz.
 • Prostatın transüretral rezeksiyonu (TURP), prostat çıkarılamıyorsa, idrara çıkma sorunlarını gidermek için prostattaki tıkanıklıkları gidermek için TURP ameliyatı yapılabilir.
 • Radyoterapi, ışın kullanarak kanser hücreleri yok edilmeye çalışılır.
 • Hormon tedavisi, genellikle kanserli hücrelerin diğer dokulara yayılmış erkekler için kullanılan bir tedavi seçenektir. Prostat kanseri, büyümek için testosteron hormonuna ihtiyaç duyar. Hormon tedavisi ile testosteron düzeyleri düşürülür  bu şekilde prostat kanseri hücrelerinin gelişimi engellenir.
 • Kemoterapi
 • Ek tedaviler.