İntrakranial Kanama

Kafa içi kanama dört geniş kanama tipini kapsar: epidural kanama, subdural kanama, subaraknoid kanama ve intraparankimal kanama. intrakranial kanamalar küçük boyutta olsa da bazıları hayatı tehdit edecek düzeye kadar gelebilir.
Beyin Sinir Cerrahisi
Hangi Bölüm
2022-10-05 17:19:41
Güncellenme Tarihi

İntrakranial Kanama nedir ?

İntrakranial Kanama, sıklıkla bir travma  sonucunda beyin içindeki damarların yırtılması sonucu meydana gelir.

Bazı intrakranial kanamalar küçük boyutta olsa da bazıları hayatı tehdit edecek düzeye kadar gelebilir.

Belirtileri arasında :

 • Şiddeti giderek artan baş ağrısı,
 • Bulantı, kusma,
 • Uyuşukluk,
 • İlerleyici bilinç kaybı,
 • Baş dönmesi,
 • Konuşma bozukluğu,
 • Letarji,
 • Nöbetler,
 • Koma yer alır.

İntrakranyal kanamaya neden olan faktörler arasında :

 • Motorlu taşıt veya bisiklet kazaları,
 • Yüksekten düşme,
 • Silahlı yaralanmaları,
 • Spor yaralanmaları,
 • Antikoagülan (kan sulandırıcı) tedavi yer alır,
 • Anevrizmalara bağlı olarak.

Akut, subakut ve kronik olarak üçe ayrılır. Akut tehlikelidir ve hemen acil tedavi gerektirir. Subakut ve kronik genellikle günler veya haftalar sonra bulgu verir.