Guillain Barre Sendromu

Hastalığın nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Ancak bir ile üç hafta önce ortaya çıkan akciğer enfeksiyonu veya gastrointestinal enfeksiyonlar gibi akut viral veya bakteriyel hastalıklar tarafından tetiklendiği düşünülmektedir.
Nöroloji
Hangi Bölüm
2022-12-08 17:51:52
Güncellenme Tarihi

Guillain Barre Sendromu nedir ?

Guillain Barre Sendromu, bağışıklık sistemi hücrelerinin periferik sinir sisteminde yer alan hücrelere saldırması ile ortaya çıkan otoimmun sinir hastalığıdır.

Otoiimun saldırı sonucunda sinirlerin çevresini saran miyelin kılıfı ve hatta bazen sinirlerde iletimde görevli olan akson bölümü hasar görebilir. Bu durum sinirler içerisinde ki sinyalleri geciktirebilir. Hastalığın belirtileri sinirde ki iletim bozulmaya başladığında ortaya çıkar.

Hastalığın nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Ancak bir ile üç hafta önce ortaya çıkan akciğer enfeksiyonu veya gastrointestinal enfeksiyonlar gibi akut viral veya bakteriyel hastalıklar tarafından tetiklendiği düşünülmektedir.

Bununla birlikte, hamilelik, yapılan cerrahi işlemler, böcek ısırıkları ve Yüz felci gibi diğer olayların da Guillain Barre Sendromuna neden olduğu gösterilmiştir. Nadir görülen hastalık, cinsiyete veya yaşa bakılmaksızın her 100.000'de iki ile sekiz kişiyi etkiler. Ancak 30 ila 50 yaş grubunda daha sık görülür.

Belirtileri Nedir ?

Guillain Barre Sendromunun sık görülen belirtileri:

 • Vücudun her iki tarafını da etkileyen kas güçsüzlüğü
 • Koordine olmayan hareketler
 • Uyuşma
 • Kas ağrıları veya krampları
 • Bulanık görme
 • Baş dönmesi
 • Solunum Problemleri.

Guillain Barre Sendromu Belirtileri tipik olarak ayaklarda veya bacaklarda başlar. Daha sonrasında ve vücudun geri kalan kısmına yayılabilir. Bazı durumlarda belirtiler kollarda başlar ve aşağı doğru ilerler.

Hastalığın ilerlemesi birkaç gün veya bir kaç hafta sürebilir. Genellikle belirtiler sabit kaldıktan ve kısa bir süre zirveye ulaştıktan sonra kişi iyileşmeye başlar. İyileşme altı aydan iki yıla kadar sürebilir.

Guillain Barre  sendromunun teşhisi

Guillain Barre Sendromu sendromunu teşhis etmek çoğu zaman zordur. Hastalığın gösterdiği belirtiler tipik belirtiler değildir. Bu nedenle bir çok hastalığın dışlanması için ek testler gerekir. Teşhis, aşağıdakileri içeren bir dizi teste dayanır:

 • Fiziksel muayene
 • Kas gücünün kontrol edildiği testler
 • Kas aktivite testleri
 • Refleks ile ilgili tester
 • Sinir iletim hızını ölçen testler (EMG)
 • Beyin omurilik sıvısında protein seviyesini kontrol etmek için Lomber Ponksiyon işlemi.
 • Lomber ponksiyon, iğne yardımı ile omurlikleriniz içerisinden bir miktar sıvı alma işlemidir.

Tedavisi

Hastalığın nasıl ilerleyeceğini tahmin etmek çok zordur. Guillain Barre Sendromu teşhisi konan kişiler, hayati fonksiyonlarını etkileyen herhangi bir komplikasyonun  tedavi edilebilmesi için hastaneye yatırılır. Kalıcı bir tedavisi yoktur, ancak Guillain Barre Sendromu tedavi seçenekleri şunları içerir:

 • Plazmaferez, kişiden kan alınır. Bağışıklık hücreleri çıkarılır ve kalan kırmızı kan hücreleri vücuda geri verilir.İntravenöz İmmünglobulin (İVİG) tedavisi, yapılan çalışmalar bu tedavi biçiminin etkinliğini kanıtlamıştır.
 • İVİG, genellikle beş gün boyunca her gün damara infüzyon yoluyla verilir. Her infüzyon yaklaşık iki saat sürer.

Guillain Barre sendromu iyileşme süreci

Guillain Barre Sendromu nasıl ilerleyeceğini tahmin etmek çok zordur. Bu konuda yapılan çalışmalarda net bir sonuç ortaya çıkmamıştır. Ancak Guillain Barre Sendromu her 10 kişiden biri için yaşamı tehdit eder hale gelebilir. Hastaların yaklaşık yüzde 75 ile 90'ı tamamen iyileşir. Hastaların yaklaşık yüzde 10 ile 15'i ise kalıcı kas güçsüzlüğü veya yürüme güçlüğü ortaya çıkabilir.

Genel olarak, hastalığın gösterdiği belirtiler ne kadar erken gerilemeye başlarsa, iyileşme süreci o kadar iyi olur. Buna rağmen, hastaların tamamen iyileşmesi altı aydan iki yıla kadar veya daha uzun sürebilir. 

Fizik tedavi, kas güçsüzlüğünü ve buna bağlı komplikasyonları önlediği için önemlidir. Kişinin rehabilitasyonuna dahil olan sağlık personelleri arasında nörologlar, fizyoterapistler, psikologlar yer alabilir.