Disk Hernisi

Disk Hernisi veya Fıtık nedir ?

Disk hernisi diğer adı ile fıtık, omurlar arasında yer alan lomber, servikal veya torasik disklerinde dejeneratif değişiklikler sonucunda oluşan hasar nedeni ile ortaya çıkar.

Herhangi bir nedenden dolayı fıtıklaşmış bir disk yakında yer alan bir siniri tahriş etmektedir. Fıtıklaşmış diskin sinirde oluşturduğu hasara bağlı olarak kol veya bacakta ağrı, uyuşma veya his kaybı ortaya çıkabilir.

Disk hernisinde diskin bulunduğu yere bağlı olarak hastalık belirtileri ortaya çıkar.

Omurganın farklı bölümlerinin farklı adları vardır:

 • Servikal vertebra :  Boyun bölgesinde yer alan kemiklerdir. ( 8 parça kemikten, C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-C8 oluşur )
 • Torasik vertebra : Göğüs bölgesinde yer alanlar bu şekilde isimlendirilir. ( 12 parça kemikten, T1-T2-T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T11-T12 oluşur )
 • Lomber vertebra : Bel bölgesinde bulunan kemiklerdir. ( 5 parça kemikten, L1-L2-L3-L4-L5 oluşur )

Nedenler arasında ise sıklıkla yaşlanmaya bağlı olarak disklerde meydana gelen deformasyonlar sonucu oluşan faktörler yer alır.

Yaşlılıktan başka diğer risk faktörleri :

 • Ağır yük kaldırma,
 • Fiziksel olarak zor bir işte çalışma,
 • Genetik faktörler
 • Sigara kullanımı sayılmaktadır.

Lumbar Disk Fıtığı

Bel ağrısı ve bacağa vuran ağrının en yaygın nedenidir. Lomber intervertebral diskler düz ve yuvarlaktır, bel omurları arasında bulunur ve yürürken veya koşarken amortisör görevi görür. 

Merkezinde yumuşak, jelatinimsi bir doku (nükleus pulposus) vardır. Bu doku güçlü elastik doku ile çevrelenmiş ve çevresinde annulus fibrosus adı verilen bir halka oluşturur.

Yaşlanma, yaralanma veya travma (örneğin ağır yük kaldırma), anulus fibrosusun yırtılmasına ve sonuçta nükleus pulposusun çıkmasına neden olabilir. Bu dokunun fıtıklaşması, spinal sinirleri ve / veya spinal kanalı sıkıştırabilir.

Obezite, hareketsiz yaşam tarzı ve sigara kullanımı bel fıtığı riskini artırır.

Belirtiler:

Lomber disk herniasyonunun belirtileri şu şekildedir:

 • Hafif ve veya şiddetli bel ağrısı, (eğilmeyi zorlaştırır)

 • Bacak veya ayakta karıncalanma hissine yol açan uyuşma ve güçsüzlük veya ağrı

 • Yürümeyi veya ayakta durmayı zorlaştıran bacak ağrıları

 • Nadir durumlarda, bağırsak ve mesanede fonksiyon kaybı (kauda sendromu) meydana gelebilir. Bu durum acil tıbbi müdahale gerektirir.

Bu makaleyi yararli buldunuz mu?