Beyin Tümörleri

Beyin tümörlerinin kesin nedeni bilinmemektedir. Bazı beyin tümörleri iyi huyludur. Bazı tümör hücreleri ise kötü huyludur. Beyin hücrelerine bağlı tümörlere primer beyin tümörü denir.
Beyin Sinir Cerrahisi
Hangi Bölüm
2022-10-05 00:00:41
Güncellenme Tarihi

Beyin Tümörleri nedir ?

Beyin Tümörleri, beyinde yer alan hücrelerin anormal kontrolsüz büyümesi olarak tanımlanabilir. Bazı beyin tümörleri iyi huyludur. Bazı tümör hücreleri ise kötü huyludur. Beyin hücrelerine bağlı tümörlere primer beyin tümörü denir.

Beyin hücrelerinden kaynaklanmayan diğer kanser türleri ( En sık Akciğer Kanseri ), bulunduğu organdan beyin dokusuna sıçrayabilir (metastaz). Bu duruma sekonder beyin tümörü denir.

Beyim Tümörü Türleri

 • Akustik Nöroma
 • Astrositom
 • Koroid Plexus Karsinomu
 • Kraniyofarenjiyom
 • Ependimom
 • Glioblastoma
 • Gliom
 • Medulloblastoma
 • Menenjiom
 • Oligodendroglioma
 • Pineoblastom
 • Hipofiz Tümörleri

Nedenleri Nedir ?

Beyin tümörlerinin kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak beyin tümörüne yakalanmanıza neden olabilecek bazı risk faktörleri vardır.

Risk faktörleri :

 • Yaş : Beyin tümörüne yakalanma riski yaşla birlikte artar (çoğu beyin tümörü 85-89 yaş arası yaşlı yetişkinlerde görülür), ancak bazı beyin tümörü türleri çocuklarda daha yaygındır.
 • Radyasyona maruz kalma : Radyasyon  beyin tümörlerininin oluşumundan sorumlu olabilir. Bilgisayarlı Tomografi taraması gibi işlemleri geçiren kişilerde bazı beyin tümörleri daha yaygındır.
 • Aile öyküsü ve genetik koşullar : Bazı genetik durumlar, Tüberoskleroz , nörofibromatozis tip 1 , nörofibromatozis tip 2  ve Turner sendromu dahil olmak üzere beyin tümörü geçirme riskini artırdığı bilinmektedir. 

Belirtileri Nedir ?

Belirtiler, tümörün beynin hangi bölümünü etkilediğine bağlıdır. Genellikle büyüyen bir tümör ve şişen beyin dokusu beyine baskı yaparak belirtilere neden olur.

Belirtiler şu şekilde görülebilir:

 • Baş ağrısı, en yaygın görülen belirtidir. Şiddetli olabilir veya dönem dönem geçip tekrarlayabilir
 • Nöbetler, epilepsi benzeri ataklar görülebilir
 • Mide bulantısı ve kusma, genellikle baş ağrısı ile beraber görülür. Nadir olsa da tek başına görülebilir
 • Konuşma zorluğu veya düşünme sırasında odaklanma problemi görülebilir
 • Görme, işitme, koku veya tat almada sorunlar ortaya çıkabilir
 • Vücudun bölümlerinde, kol veya bacaklarda güç kaybı veya tamamen felç görülebilir
 • Denge kaybı
 • Sinirlilik, uyuşukluk veya kişilik değişiklikleri
 • Bilinç kaybı.