Sizi Rahatsız Eden Nedir?
Sorular
  • Hastalik Son 24 Saate mi Başladı ?
    Evet Hayır
  • Cinsiyet ?
    Bay Bayan
  • Yaş ?
Katarakt (32.95%)
Hipoglisemi (12.69%)
Konjuktivit (6.15%)
Konversiyon Bozukluğu (2.95%)
Gözde Yabancı Cisim (1.92%)
Kardiyak Aritmiler (1.41%)
Epilepsi (1.15%)
Anemi (1.15%)
Panik Atak (1.03%)
Şalazyon (0.9%)
Hipovolemi (0.9%)
Koroner Arter Hastalığı (0.77%)
Kuru Göz Sendromu (0.77%)
Sinüs Bradikardisi (0.64%)
Kalp Krizi (0.51%)
İnme ( İskemik veya Hemorajik) (0.51%)
Subkonjonktival Hemoraji (0.51%)
Astigmatizm (0.38%)
Glokom (0.38%)
Diyabetik retinopati (0.26%)
Benign Paroksimal Vertigo (0.26%)
Pulmoner Emboli (0.26%)
Geçici iskemik Atak (0.13%)
Subaraknoid Hemoraji (0.13%)
Miyopi (0.13%)
Vitreus Dejenerasyonu (0.13%)
Makula dejenerasyonu (0.13%)
Gastrointestinal kanama (0.13%)
Aort Diseksiyonu (0.13%)
Diğer 30%)