Sizi Rahatsız Eden Nedir?
Baş Dönmesi
Aşırı Terleme
Mide Bulantısı
Hipoglisemi (9.47%)
Gribal Enfeksiyon (6.31%)
Benign Paroksimal Vertigo (4.26%)
Gastrit (4.26%)
Trichomonas Enfeksiyonu (3.86%)
Hipovolemi (3.31%)
Dispepsi (3.26%)
Labirentit (2.96%)
Hipertansiyon (2.56%)
Anksiyete (2.46%)
Migren (2.46%)
Non Enfeksiyöz Gastroenterit (2.41%)
Akut Sinuzit (2%)
İrritabl Barsak Sendromu (2%)
İdrar Yolu Enfeksiyonu (1.7%)
İlaç Reaksiyonu (1.6%)
B 12 Vitamin Eksikliği (1.55%)
Enfeksiyöz Gastroenterit (1.45%)
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları (1.45%)
Primer Hidroz (1.45%)
Kolesistit (1.4%)
Anemi (1.4%)
Gastrointestinal kanama (1.35%)
Meniere Hastalığı (1.3%)
Gastro özofajial reflü (1.25%)
Kronik kabızlık (1.15%)
Gerilim Tipi Baş Ağrısı (1.1%)
Anjina (1.05%)
Pnömoni (0.85%)
KOAH (0.85%)
Pyelonefrit (0.8%)
Koledokolitiazis (0.75%)
Tietze Sendromu (0.7%)
Trigeminal Nevralji (0.65%)
İletim Tipi İşitme Kaybı (0.65%)
Ülseratif kolit (0.65%)
Özafagus varisleri (0.65%)
Akut apandisit (0.65%)
Kalp Krizi (0.6%)
Özofajit (0.6%)
Crohn Hastalığı (0.6%)
Divertikülit (0.6%)
İntestinal Obstrüksiyon (0.6%)
Hiponatremi (0.6%)
Diyabet (0.6%)
Sepsis (0.55%)
Menenjit (0.55%)
Obezite (0.55%)
Sıvı Aşırı yüklenmesi (0.55%)
Karaciğer Hastalığı (0.55%)
Çölyak hastalığı (0.55%)
Gastroparesis (0.55%)
İnme ( İskemik veya Hemorajik) (0.5%)
Tiroid Hastalıkları (0.4%)
Panik Atak (0.3%)
Kardiyak Aritmiler (0.3%)
Geçici iskemik Atak (0.3%)
Obstrüktif Uyku Apnesi (0.3%)
Ürolitiazis (0.25%)
Akut Böbrek Yetmezliği (0.2%)
Kalp yetmezliği (0.2%)
Menapoz (0.2%)
İntraserebral Kanama (0.2%)
Konversiyon Bozukluğu (0.15%)
Periferik Nöropatiler (0.15%)
Pulmoner Emboli (0.15%)
Parkinson (0.1%)
Pankreas Kanseri (0.05%)
Myastenia Gravis (0.05%)
Esansiyel Tremor (0.05%)
Demans (0.05%)
Diğer 30%)