Sizi Rahatsız Eden Nedir?
Baş Dönmesi
Aşırı Öfke
Mide Bulantısı
Hipoglisemi (9.15%)
Gribal Enfeksiyon (4.82%)
Benign Paroksimal Vertigo (4.09%)
Gastrit (4.09%)
Trichomonas Enfeksiyonu (3.71%)
Depresyon (3.18%)
Hipovolemi (3.18%)
Dispepsi (3.13%)
Bipolar Bozukluk (2.89%)
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (2.75%)
Labirentit (2.7%)
Anksiyete (2.6%)
Hipertansiyon (2.46%)
Migren (2.36%)
Non Enfeksiyöz Gastroenterit (2.31%)
Akut Sinuzit (1.93%)
İrritabl Barsak Sendromu (1.93%)
İdrar Yolu Enfeksiyonu (1.64%)
Enfeksiyöz Gastroenterit (1.4%)
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları (1.4%)
Kolesistit (1.35%)
Anemi (1.35%)
Gastrointestinal kanama (1.3%)
Meniere Hastalığı (1.25%)
Gastro özofajial reflü (1.2%)
B 12 Vitamin Eksikliği (1.2%)
Kronik kabızlık (1.11%)
Gerilim Tipi Baş Ağrısı (1.06%)
İlaç Reaksiyonu (0.96%)
Pyelonefrit (0.77%)
Anjina (0.72%)
Koledokolitiazis (0.72%)
Tietze Sendromu (0.67%)
Trigeminal Nevralji (0.63%)
İletim Tipi İşitme Kaybı (0.63%)
Ülseratif kolit (0.63%)
Özafagus varisleri (0.63%)
Akut apandisit (0.63%)
Özofajit (0.58%)
Crohn Hastalığı (0.58%)
Divertikülit (0.58%)
İntestinal Obstrüksiyon (0.58%)
Hiponatremi (0.58%)
Sepsis (0.53%)
Menenjit (0.53%)
Sıvı Aşırı yüklenmesi (0.53%)
Karaciğer Hastalığı (0.53%)
Çölyak hastalığı (0.53%)
Gastroparesis (0.53%)
İnme ( İskemik veya Hemorajik) (0.43%)
Travma Sonrası Stres Bozukluğu (0.29%)
Sosyal fobi (0.29%)
Panik Atak (0.29%)
Kardiyak Aritmiler (0.29%)
Geçici iskemik Atak (0.29%)
Ürolitiazis (0.24%)
Akut Böbrek Yetmezliği (0.19%)
Şizofreni (0.19%)
İntraserebral Kanama (0.19%)
Tiroid Hastalıkları (0.14%)
Alkol Bağımlılığı (0.14%)
Kişilik Bozukluğu (0.14%)
Periferik Nöropatiler (0.14%)
Tik Hareket Bozukluğu (0.1%)
Kalp Krizi (0.1%)
Parkinson (0.1%)
Pankreas Kanseri (0.05%)
Myastenia Gravis (0.05%)
Esansiyel Tremor (0.05%)
Demans (0.05%)
Hormonal Dengesizlik (0.05%)
Diğer 30%)