Sizi Rahatsız Eden Nedir?
Hafıza Kaybı
Baş Dönmesi
Mide Bulantısı
Hipoglisemi (10.24%)
Gribal Enfeksiyon (5.39%)
Benign Paroksimal Vertigo (4.58%)
Gastrit (4.58%)
Trichomonas Enfeksiyonu (4.15%)
Hipovolemi (3.56%)
Dispepsi (3.5%)
Labirentit (3.02%)
Migren (2.86%)
Hipertansiyon (2.75%)
Non Enfeksiyöz Gastroenterit (2.59%)
Akut Sinuzit (2.16%)
İrritabl Barsak Sendromu (2.16%)
İdrar Yolu Enfeksiyonu (1.83%)
Anksiyete (1.62%)
Enfeksiyöz Gastroenterit (1.56%)
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları (1.56%)
B 12 Vitamin Eksikliği (1.56%)
Kolesistit (1.51%)
Anemi (1.51%)
Gastrointestinal kanama (1.45%)
Meniere Hastalığı (1.4%)
Gastro özofajial reflü (1.35%)
Kronik kabızlık (1.24%)
Gerilim Tipi Baş Ağrısı (1.19%)
İlaç Reaksiyonu (1.08%)
Geçici iskemik Atak (1.02%)
İnme ( İskemik veya Hemorajik) (0.86%)
Pyelonefrit (0.86%)
Anjina (0.81%)
Koledokolitiazis (0.81%)
Tietze Sendromu (0.75%)
Trigeminal Nevralji (0.7%)
İletim Tipi İşitme Kaybı (0.7%)
Ülseratif kolit (0.7%)
Özafagus varisleri (0.7%)
Akut apandisit (0.7%)
Özofajit (0.65%)
Crohn Hastalığı (0.65%)
Divertikülit (0.65%)
İntestinal Obstrüksiyon (0.65%)
Hiponatremi (0.65%)
Depresyon (0.59%)
Deliryum (0.59%)
Sepsis (0.59%)
Menenjit (0.59%)
Sıvı Aşırı yüklenmesi (0.59%)
Karaciğer Hastalığı (0.59%)
Çölyak hastalığı (0.59%)
Gastroparesis (0.59%)
Epilepsi (0.43%)
Panik Atak (0.32%)
Kardiyak Aritmiler (0.32%)
Demans (0.32%)
Alzheimer (0.32%)
Ürolitiazis (0.27%)
Akut Böbrek Yetmezliği (0.22%)
Parkinson (0.22%)
İntraserebral Kanama (0.22%)
Tiroid Hastalıkları (0.16%)
Periferik Nöropatiler (0.16%)
Kalp Krizi (0.11%)
Esansiyel Tremor (0.11%)
Pankreas Kanseri (0.05%)
Myastenia Gravis (0.05%)
Diğer 30%)