Sizi Rahatsız Eden Nedir?
Baş Dönmesi
Mide Bulantısı
Gribal Enfeksiyon (6.23%)
Hipoglisemi (5.98%)
Benign Paroksimal Vertigo (5.29%)
Gastrit (5.29%)
Trichomonas Enfeksiyonu (4.8%)
Hipovolemi (4.11%)
Dispepsi (4.05%)
Labirentit (3.49%)
Hipertansiyon (3.18%)
Migren (3.05%)
Non Enfeksiyöz Gastroenterit (2.99%)
Akut Sinuzit (2.49%)
İrritabl Barsak Sendromu (2.49%)
İdrar Yolu Enfeksiyonu (2.12%)
Anksiyete (1.87%)
Enfeksiyöz Gastroenterit (1.81%)
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları (1.81%)
Kolesistit (1.74%)
Anemi (1.74%)
Gastrointestinal kanama (1.68%)
Meniere Hastalığı (1.62%)
Gastro özofajial reflü (1.56%)
B 12 Vitamin Eksikliği (1.56%)
Kronik kabızlık (1.43%)
Gerilim Tipi Baş Ağrısı (1.37%)
İlaç Reaksiyonu (1.25%)
Pyelonefrit (1%)
Anjina (0.93%)
Koledokolitiazis (0.93%)
Tietze Sendromu (0.87%)
Trigeminal Nevralji (0.81%)
İletim Tipi İşitme Kaybı (0.81%)
Ülseratif kolit (0.81%)
Özafagus varisleri (0.81%)
Akut apandisit (0.81%)
Özofajit (0.75%)
Crohn Hastalığı (0.75%)
Divertikülit (0.75%)
İntestinal Obstrüksiyon (0.75%)
Hiponatremi (0.75%)
Sepsis (0.69%)
Menenjit (0.69%)
Sıvı Aşırı yüklenmesi (0.69%)
Karaciğer Hastalığı (0.69%)
Çölyak hastalığı (0.69%)
Gastroparesis (0.69%)
İnme ( İskemik veya Hemorajik) (0.56%)
Panik Atak (0.37%)
Kardiyak Aritmiler (0.37%)
Geçici iskemik Atak (0.37%)
Ürolitiazis (0.31%)
Akut Böbrek Yetmezliği (0.25%)
İntraserebral Kanama (0.25%)
Tiroid Hastalıkları (0.19%)
Periferik Nöropatiler (0.19%)
Kalp Krizi (0.12%)
Parkinson (0.12%)
Pankreas Kanseri (0.06%)
Myastenia Gravis (0.06%)
Esansiyel Tremor (0.06%)
Demans (0.06%)
Diğer 30%)