Sizi Rahatsız Eden Nedir?
Bayılma
Aşırı Terleme
Mide Bulantısı
Hipoglisemi (12.67%)
Gribal Enfeksiyon (7.19%)
Gastrit (5.61%)
Trichomonas Enfeksiyonu (5.08%)
Dispepsi (4.29%)
Non Enfeksiyöz Gastroenterit (3.17%)
İrritabl Barsak Sendromu (2.64%)
Migren (2.57%)
İdrar Yolu Enfeksiyonu (2.24%)
Hipovolemi (2.05%)
Enfeksiyöz Gastroenterit (1.91%)
İlaç Reaksiyonu (1.91%)
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları (1.91%)
Primer Hidroz (1.91%)
Kolesistit (1.85%)
Konversiyon Bozukluğu (1.72%)
Gastro özofajial reflü (1.65%)
Benign Paroksimal Vertigo (1.58%)
Kronik kabızlık (1.52%)
Labirentit (1.32%)
Anksiyete (1.25%)
Pnömoni (1.12%)
KOAH (1.12%)
Kalp Krizi (1.06%)
Pyelonefrit (1.06%)
Gastrointestinal kanama (1.06%)
Koledokolitiazis (0.99%)
Tietze Sendromu (0.92%)
Gerilim Tipi Baş Ağrısı (0.86%)
Ülseratif kolit (0.86%)
Akut apandisit (0.86%)
Özofajit (0.79%)
Crohn Hastalığı (0.79%)
Divertikülit (0.79%)
İntestinal Obstrüksiyon (0.79%)
Diyabet (0.79%)
Kardiyak Aritmiler (0.73%)
Meniere Hastalığı (0.73%)
Menenjit (0.73%)
Obezite (0.73%)
Sıvı Aşırı yüklenmesi (0.73%)
Karaciğer Hastalığı (0.73%)
Özafagus varisleri (0.73%)
Çölyak hastalığı (0.73%)
B 12 Vitamin Eksikliği (0.73%)
Gastroparesis (0.73%)
Epilepsi (0.59%)
Anemi (0.59%)
Panik Atak (0.53%)
Koroner Arter Hastalığı (0.4%)
Anjina (0.4%)
Obstrüktif Uyku Apnesi (0.4%)
Tiroid Hastalıkları (0.33%)
Sinüs Bradikardisi (0.33%)
Ürolitiazis (0.33%)
İnme ( İskemik veya Hemorajik) (0.33%)
Pulmoner Emboli (0.33%)
Kalp yetmezliği (0.26%)
Menapoz (0.26%)
Akut Böbrek Yetmezliği (0.13%)
Pankreas Kanseri (0.07%)
Geçici iskemik Atak (0.07%)
İntraserebral Kanama (0.07%)
Subaraknoid Hemoraji (0.07%)
Aort Diseksiyonu (0.07%)
Diğer 30%)