Sizi Rahatsız Eden Nedir?
Bayılma
Baş Dönmesi
Mide Bulantısı
Hipoglisemi (10.33%)
Gribal Enfeksiyon (5.3%)
Benign Paroksimal Vertigo (4.61%)
Gastrit (4.5%)
Trichomonas Enfeksiyonu (4.08%)
Hipovolemi (3.87%)
Dispepsi (3.44%)
Labirentit (2.97%)
Hipertansiyon (2.7%)
Migren (2.59%)
Non Enfeksiyöz Gastroenterit (2.54%)
Akut Sinuzit (2.12%)
İrritabl Barsak Sendromu (2.12%)
Anemi (1.96%)
İdrar Yolu Enfeksiyonu (1.8%)
Anksiyete (1.59%)
Enfeksiyöz Gastroenterit (1.54%)
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları (1.54%)
Gastrointestinal kanama (1.48%)
Kolesistit (1.48%)
Meniere Hastalığı (1.38%)
Gastro özofajial reflü (1.32%)
B 12 Vitamin Eksikliği (1.32%)
Konversiyon Bozukluğu (1.22%)
Kronik kabızlık (1.22%)
Gerilim Tipi Baş Ağrısı (1.16%)
İlaç Reaksiyonu (1.06%)
Kardiyak Aritmiler (0.9%)
Pyelonefrit (0.85%)
Anjina (0.79%)
Koledokolitiazis (0.79%)
Panik Atak (0.74%)
Tietze Sendromu (0.74%)
İnme ( İskemik veya Hemorajik) (0.69%)
Trigeminal Nevralji (0.69%)
İletim Tipi İşitme Kaybı (0.69%)
Ülseratif kolit (0.69%)
Özafagus varisleri (0.69%)
Akut apandisit (0.69%)
Özofajit (0.64%)
Crohn Hastalığı (0.64%)
Divertikülit (0.64%)
İntestinal Obstrüksiyon (0.64%)
Hiponatremi (0.64%)
Sepsis (0.58%)
Menenjit (0.58%)
Sıvı Aşırı yüklenmesi (0.58%)
Karaciğer Hastalığı (0.58%)
Çölyak hastalığı (0.58%)
Gastroparesis (0.58%)
Epilepsi (0.48%)
Geçici iskemik Atak (0.37%)
Kalp Krizi (0.32%)
Koroner Arter Hastalığı (0.32%)
Sinüs Bradikardisi (0.26%)
Ürolitiazis (0.26%)
Akut Böbrek Yetmezliği (0.21%)
İntraserebral Kanama (0.21%)
Tiroid Hastalıkları (0.16%)
Periferik Nöropatiler (0.16%)
Parkinson (0.11%)
Pulmoner Emboli (0.11%)
Pankreas Kanseri (0.05%)
Myastenia Gravis (0.05%)
Esansiyel Tremor (0.05%)
Demans (0.05%)
Subaraknoid Hemoraji (0.05%)
Aort Diseksiyonu (0.05%)
Diğer 30%)