Sizi Rahatsız Eden Nedir?
Hafıza Kaybı
Bayılma
Mide Bulantısı
Hipoglisemi (14.03%)
Gastrit (6.18%)
Gribal Enfeksiyon (6.03%)
Trichomonas Enfeksiyonu (5.6%)
Dispepsi (4.72%)
Non Enfeksiyöz Gastroenterit (3.49%)
Migren (3.13%)
İrritabl Barsak Sendromu (2.91%)
İdrar Yolu Enfeksiyonu (2.47%)
Hipovolemi (2.25%)
Enfeksiyöz Gastroenterit (2.11%)
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları (2.11%)
Kolesistit (2.04%)
Gastro özofajial reflü (1.82%)
Benign Paroksimal Vertigo (1.74%)
Konversiyon Bozukluğu (1.67%)
Kronik kabızlık (1.67%)
Epilepsi (1.24%)
Labirentit (1.24%)
İlaç Reaksiyonu (1.24%)
Pyelonefrit (1.16%)
Gastrointestinal kanama (1.16%)
Koledokolitiazis (1.09%)
Geçici iskemik Atak (1.02%)
Tietze Sendromu (1.02%)
B 12 Vitamin Eksikliği (1.02%)
Gerilim Tipi Baş Ağrısı (0.94%)
Ülseratif kolit (0.94%)
Akut apandisit (0.94%)
Özofajit (0.87%)
Crohn Hastalığı (0.87%)
Divertikülit (0.87%)
İntestinal Obstrüksiyon (0.87%)
Depresyon (0.8%)
Kardiyak Aritmiler (0.8%)
İnme ( İskemik veya Hemorajik) (0.8%)
Deliryum (0.8%)
Meniere Hastalığı (0.8%)
Menenjit (0.8%)
Sıvı Aşırı yüklenmesi (0.8%)
Karaciğer Hastalığı (0.8%)
Özafagus varisleri (0.8%)
Çölyak hastalığı (0.8%)
Gastroparesis (0.8%)
Anemi (0.65%)
Panik Atak (0.58%)
Kalp Krizi (0.44%)
Koroner Arter Hastalığı (0.44%)
Alzheimer (0.44%)
Sinüs Bradikardisi (0.36%)
Ürolitiazis (0.36%)
Demans (0.36%)
Akut Böbrek Yetmezliği (0.15%)
Parkinson (0.15%)
Pulmoner Emboli (0.15%)
Pankreas Kanseri (0.07%)
Esansiyel Tremor (0.07%)
İntraserebral Kanama (0.07%)
Subaraknoid Hemoraji (0.07%)
Aort Diseksiyonu (0.07%)
Diğer 30%)