Sizi Rahatsız Eden Nedir?
Bayılma
Mide Bulantısı
Hipoglisemi (8.79%)
Gastrit (7.55%)
Gribal Enfeksiyon (7.37%)
Trichomonas Enfeksiyonu (6.84%)
Dispepsi (5.77%)
Non Enfeksiyöz Gastroenterit (4.26%)
İrritabl Barsak Sendromu (3.55%)
Migren (3.46%)
İdrar Yolu Enfeksiyonu (3.02%)
Hipovolemi (2.75%)
Enfeksiyöz Gastroenterit (2.58%)
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları (2.58%)
Kolesistit (2.49%)
Gastro özofajial reflü (2.22%)
Benign Paroksimal Vertigo (2.13%)
Konversiyon Bozukluğu (2.04%)
Kronik kabızlık (2.04%)
Labirentit (1.51%)
İlaç Reaksiyonu (1.51%)
Pyelonefrit (1.42%)
Gastrointestinal kanama (1.42%)
Koledokolitiazis (1.33%)
Tietze Sendromu (1.24%)
Gerilim Tipi Baş Ağrısı (1.15%)
Ülseratif kolit (1.15%)
Akut apandisit (1.15%)
Özofajit (1.07%)
Crohn Hastalığı (1.07%)
Divertikülit (1.07%)
İntestinal Obstrüksiyon (1.07%)
Kardiyak Aritmiler (0.98%)
Meniere Hastalığı (0.98%)
Menenjit (0.98%)
Sıvı Aşırı yüklenmesi (0.98%)
Karaciğer Hastalığı (0.98%)
Özafagus varisleri (0.98%)
Çölyak hastalığı (0.98%)
Gastroparesis (0.98%)
Epilepsi (0.8%)
Anemi (0.8%)
Panik Atak (0.71%)
Kalp Krizi (0.53%)
Koroner Arter Hastalığı (0.53%)
Sinüs Bradikardisi (0.44%)
Ürolitiazis (0.44%)
İnme ( İskemik veya Hemorajik) (0.36%)
Akut Böbrek Yetmezliği (0.18%)
Pulmoner Emboli (0.18%)
Pankreas Kanseri (0.09%)
Geçici iskemik Atak (0.09%)
İntraserebral Kanama (0.09%)
Subaraknoid Hemoraji (0.09%)
Aort Diseksiyonu (0.09%)
Diğer 30%)