Sizi Rahatsız Eden Nedir?
Gastrit (10.08%)
Gribal Enfeksiyon (9.85%)
Trichomonas Enfeksiyonu (9.14%)
Dispepsi (7.71%)
Non Enfeksiyöz Gastroenterit (5.69%)
İrritabl Barsak Sendromu (4.75%)
Migren (4.63%)
İdrar Yolu Enfeksiyonu (4.03%)
Enfeksiyöz Gastroenterit (3.44%)
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları (3.44%)
Kolesistit (3.32%)
Gastro özofajial reflü (2.97%)
Hipovolemi (2.85%)
Kronik kabızlık (2.73%)
Benign Paroksimal Vertigo (2.61%)
Labirentit (2.02%)
İlaç Reaksiyonu (2.02%)
Pyelonefrit (1.9%)
Gastrointestinal kanama (1.78%)
Koledokolitiazis (1.78%)
Tietze Sendromu (1.66%)
Gerilim Tipi Baş Ağrısı (1.54%)
Ülseratif kolit (1.54%)
Akut apandisit (1.54%)
Özofajit (1.42%)
Crohn Hastalığı (1.42%)
Divertikülit (1.42%)
İntestinal Obstrüksiyon (1.42%)
Meniere Hastalığı (1.31%)
Menenjit (1.31%)
Sıvı Aşırı yüklenmesi (1.31%)
Karaciğer Hastalığı (1.31%)
Özafagus varisleri (1.31%)
Çölyak hastalığı (1.31%)
Gastroparesis (1.31%)
Ürolitiazis (0.59%)
Akut Böbrek Yetmezliği (0.24%)
Kalp Krizi (0.24%)
Pankreas Kanseri (0.12%)
İntraserebral Kanama (0.12%)
Diğer 30%)