Sizi Rahatsız Eden Nedir?
Baş Dönmesi
Öksürük
Gribal Enfeksiyon (14.25%)
Akut Sinuzit (6%)
Hipoglisemi (4.61%)
Akut Orta Kulak İltihabı (4.41%)
Pnömoni (3.89%)
Benign Paroksimal Vertigo (3.5%)
Akut Bronşit (2.64%)
Hipovolemi (2.49%)
Hipertansiyon (2.45%)
Labirentit (2.35%)
Astım (2.06%)
Aşırı Sigara Kullanımı (2.02%)
KOAH (1.92%)
Mevsimsel Alerji (1.63%)
Anksiyete (1.44%)
Anemi (1.34%)
Meniere Hastalığı (1.2%)
B 12 Vitamin Eksikliği (1.2%)
Alerji (1.1%)
Gastrointestinal kanama (1.06%)
Gastro özofajial reflü (1.06%)
Migren (0.96%)
Yiyecek Alerjisi (0.82%)
Anjina (0.72%)
Tonsiller Hipertrofi (0.67%)
Trigeminal Nevralji (0.62%)
İletim Tipi İşitme Kaybı (0.62%)
Menenjit (0.62%)
İlaç Reaksiyonu (0.62%)
Özafagus varisleri (0.58%)
Hiponatremi (0.58%)
Buşon (0.53%)
Sepsis (0.53%)
Bronşektazi (0.53%)
Konjuktivit (0.48%)
Konversiyon Bozukluğu (0.43%)
İnme ( İskemik veya Hemorajik) (0.43%)
Gerilim Tipi Baş Ağrısı (0.43%)
Otitis Eksterna (0.43%)
Oral mukozal lezyon (0.43%)
Larenjit (0.38%)
Panik Atak (0.29%)
Kardiyak Aritmiler (0.29%)
Geçici iskemik Atak (0.29%)
Sialadenit (0.29%)
Oral Pamukçuk (0.29%)
Egzama (0.29%)
Akalazya (0.29%)
Viral Konjuktivit (0.19%)
Alerjiye Bağlı Konjuktivit (0.19%)
Tiroid Hastalıkları (0.14%)
Periferik Nöropatiler (0.14%)
İntraserebral Kanama (0.14%)
Sıvı Aşırı yüklenmesi (0.14%)
Akut Böbrek Yetmezliği (0.1%)
Pnömotoraks (0.1%)
Plevral Efüzyon (0.1%)
Parkinson (0.1%)
Bakteriyel Konjuktivit (0.1%)
Özofajit (0.1%)
Pulmoner Emboli (0.1%)
Prolaktinoma (0.05%)
Pulmoner Ödem (0.05%)
Kalp yetmezliği (0.05%)
Behçet Hastalığı (0.05%)
Myastenia Gravis (0.05%)
Esansiyel Tremor (0.05%)
Demans (0.05%)
Tietze Sendromu (0.05%)
Akciğer Kanseri (0.05%)
Tüberküloz (0.05%)
Diğer 30%)