Sizi Rahatsız Eden Nedir?
Bayılma
Baş Dönmesi
Öksürük
Gribal Enfeksiyon (12.55%)
Hipoglisemi (8.24%)
Akut Sinuzit (5.28%)
Akut Orta Kulak İltihabı (3.89%)
Pnömoni (3.42%)
Benign Paroksimal Vertigo (3.17%)
Hipovolemi (2.49%)
Akut Bronşit (2.32%)
Hipertansiyon (2.15%)
Labirentit (2.07%)
Astım (1.82%)
Aşırı Sigara Kullanımı (1.77%)
KOAH (1.69%)
Anemi (1.56%)
Mevsimsel Alerji (1.44%)
Konversiyon Bozukluğu (1.35%)
Anksiyete (1.27%)
Meniere Hastalığı (1.06%)
B 12 Vitamin Eksikliği (1.06%)
Gastrointestinal kanama (0.97%)
Alerji (0.97%)
Gastro özofajial reflü (0.93%)
Migren (0.84%)
Kardiyak Aritmiler (0.72%)
Yiyecek Alerjisi (0.72%)
Anjina (0.63%)
Panik Atak (0.59%)
Tonsiller Hipertrofi (0.59%)
İnme ( İskemik veya Hemorajik) (0.55%)
Trigeminal Nevralji (0.55%)
İletim Tipi İşitme Kaybı (0.55%)
Menenjit (0.55%)
İlaç Reaksiyonu (0.55%)
Özafagus varisleri (0.51%)
Hiponatremi (0.51%)
Buşon (0.46%)
Sepsis (0.46%)
Bronşektazi (0.46%)
Konjuktivit (0.42%)
Gerilim Tipi Baş Ağrısı (0.38%)
Epilepsi (0.38%)
Otitis Eksterna (0.38%)
Oral mukozal lezyon (0.38%)
Larenjit (0.34%)
Geçici iskemik Atak (0.3%)
Koroner Arter Hastalığı (0.25%)
Sialadenit (0.25%)
Oral Pamukçuk (0.25%)
Egzama (0.25%)
Akalazya (0.25%)
Sinüs Bradikardisi (0.21%)
Kalp Krizi (0.17%)
Viral Konjuktivit (0.17%)
Alerjiye Bağlı Konjuktivit (0.17%)
Pulmoner Emboli (0.17%)
Tiroid Hastalıkları (0.13%)
Periferik Nöropatiler (0.13%)
İntraserebral Kanama (0.13%)
Sıvı Aşırı yüklenmesi (0.13%)
Akut Böbrek Yetmezliği (0.08%)
Pnömotoraks (0.08%)
Plevral Efüzyon (0.08%)
Parkinson (0.08%)
Bakteriyel Konjuktivit (0.08%)
Özofajit (0.08%)
Prolaktinoma (0.04%)
Pulmoner Ödem (0.04%)
Kalp yetmezliği (0.04%)
Behçet Hastalığı (0.04%)
Myastenia Gravis (0.04%)
Esansiyel Tremor (0.04%)
Demans (0.04%)
Subaraknoid Hemoraji (0.04%)
Tietze Sendromu (0.04%)
Akciğer Kanseri (0.04%)
Tüberküloz (0.04%)
Aort Diseksiyonu (0.04%)
Diğer 30%)