Sizi Rahatsız Eden Nedir?
Bayılma
Öksürük
Gribal Enfeksiyon (16.83%)
Hipoglisemi (6.17%)
Akut Orta Kulak İltihabı (5.73%)
Akut Sinuzit (5.3%)
Pnömoni (5.05%)
Akut Bronşit (3.43%)
Astım (2.68%)
Aşırı Sigara Kullanımı (2.62%)
KOAH (2.49%)
Mevsimsel Alerji (2.12%)
Konversiyon Bozukluğu (1.99%)
Alerji (1.43%)
Gastro özofajial reflü (1.37%)
Yiyecek Alerjisi (1.06%)
Tonsiller Hipertrofi (0.87%)
Menenjit (0.81%)
Kardiyak Aritmiler (0.69%)
Buşon (0.69%)
Bronşektazi (0.69%)
Konjuktivit (0.62%)
Epilepsi (0.56%)
Otitis Eksterna (0.56%)
Oral mukozal lezyon (0.56%)
Anemi (0.56%)
Panik Atak (0.5%)
Larenjit (0.5%)
Hipovolemi (0.44%)
Koroner Arter Hastalığı (0.37%)
Sialadenit (0.37%)
Oral Pamukçuk (0.37%)
Egzama (0.37%)
Akalazya (0.37%)
Sinüs Bradikardisi (0.31%)
Kalp Krizi (0.25%)
İnme ( İskemik veya Hemorajik) (0.25%)
Viral Konjuktivit (0.25%)
Alerjiye Bağlı Konjuktivit (0.25%)
Pulmoner Emboli (0.25%)
Sıvı Aşırı yüklenmesi (0.19%)
Pnömotoraks (0.12%)
Plevral Efüzyon (0.12%)
Bakteriyel Konjuktivit (0.12%)
Benign Paroksimal Vertigo (0.12%)
Özofajit (0.12%)
Prolaktinoma (0.06%)
Pulmoner Ödem (0.06%)
Kalp yetmezliği (0.06%)
Behçet Hastalığı (0.06%)
Geçici iskemik Atak (0.06%)
Subaraknoid Hemoraji (0.06%)
Tietze Sendromu (0.06%)
Gastrointestinal kanama (0.06%)
Akciğer Kanseri (0.06%)
Tüberküloz (0.06%)
Aort Diseksiyonu (0.06%)
Diğer 30%)