Sizi Rahatsız Eden Nedir?
Baş Dönmesi
Gözde Yabancı Cisim Hissi
Katarakt (20.4%)
Hipoglisemi (7.62%)
Benign Paroksimal Vertigo (5.79%)
Hipovolemi (4.13%)
Hipertansiyon (4.05%)
Labirentit (3.89%)
Konjuktivit (3.81%)
Akut Sinuzit (3.17%)
Anksiyete (2.38%)
Anemi (2.22%)
Gribal Enfeksiyon (2.14%)
Meniere Hastalığı (1.98%)
B 12 Vitamin Eksikliği (1.98%)
Gastrointestinal kanama (1.75%)
Migren (1.59%)
Anjina (1.19%)
Gözde Yabancı Cisim (1.19%)
Trigeminal Nevralji (1.03%)
İletim Tipi İşitme Kaybı (1.03%)
İlaç Reaksiyonu (1.03%)
Özafagus varisleri (0.95%)
Hiponatremi (0.95%)
Sepsis (0.87%)
İnme ( İskemik veya Hemorajik) (0.71%)
Gerilim Tipi Baş Ağrısı (0.71%)
Şalazyon (0.56%)
Panik Atak (0.48%)
Kardiyak Aritmiler (0.48%)
Geçici iskemik Atak (0.48%)
Kuru Göz Sendromu (0.48%)
Subkonjonktival Hemoraji (0.32%)
Tiroid Hastalıkları (0.24%)
Periferik Nöropatiler (0.24%)
İntraserebral Kanama (0.24%)
Astigmatizm (0.24%)
Glokom (0.24%)
Akut Böbrek Yetmezliği (0.16%)
Parkinson (0.16%)
Diyabetik retinopati (0.16%)
Myastenia Gravis (0.08%)
Esansiyel Tremor (0.08%)
Demans (0.08%)
Miyopi (0.08%)
Vitreus Dejenerasyonu (0.08%)
Makula dejenerasyonu (0.08%)
Diğer 30%)