Sizi Rahatsız Eden Nedir?
Bayılma
Aşırı Terleme
Gözde Yabancı Cisim Hissi
Katarakt (21.97%)
Hipoglisemi (16.41%)
Konjuktivit (4.1%)
Primer Hidroz (2.48%)
Konversiyon Bozukluğu (2.22%)
Gribal Enfeksiyon (2.22%)
Anksiyete (1.62%)
Pnömoni (1.45%)
KOAH (1.45%)
Gözde Yabancı Cisim (1.28%)
Kalp Krizi (1.2%)
İlaç Reaksiyonu (1.03%)
Diyabet (1.03%)
Kardiyak Aritmiler (0.94%)
Obezite (0.94%)
B 12 Vitamin Eksikliği (0.94%)
Epilepsi (0.77%)
Anemi (0.77%)
Panik Atak (0.68%)
Şalazyon (0.6%)
Hipovolemi (0.6%)
Koroner Arter Hastalığı (0.51%)
Anjina (0.51%)
Kuru Göz Sendromu (0.51%)
Obstrüktif Uyku Apnesi (0.51%)
Tiroid Hastalıkları (0.43%)
Sinüs Bradikardisi (0.43%)
İnme ( İskemik veya Hemorajik) (0.43%)
Pulmoner Emboli (0.43%)
Kalp yetmezliği (0.34%)
Menapoz (0.34%)
Subkonjonktival Hemoraji (0.34%)
Astigmatizm (0.26%)
Glokom (0.26%)
Labirentit (0.26%)
Diyabetik retinopati (0.17%)
Benign Paroksimal Vertigo (0.17%)
Geçici iskemik Atak (0.09%)
Subaraknoid Hemoraji (0.09%)
Miyopi (0.09%)
Vitreus Dejenerasyonu (0.09%)
Makula dejenerasyonu (0.09%)
Gastrointestinal kanama (0.09%)
Aort Diseksiyonu (0.09%)
Diğer 30%)