Sizi Rahatsız Eden Nedir?
Bayılma
Baş Dönmesi
Gözde Yabancı Cisim Hissi
Katarakt (16.66%)
Hipoglisemi (12.64%)
Benign Paroksimal Vertigo (4.86%)
Hipovolemi (3.82%)
Hipertansiyon (3.31%)
Labirentit (3.18%)
Konjuktivit (3.11%)
Akut Sinuzit (2.59%)
Anemi (2.4%)
Anksiyete (1.94%)
Gribal Enfeksiyon (1.75%)
Meniere Hastalığı (1.62%)
B 12 Vitamin Eksikliği (1.62%)
Konversiyon Bozukluğu (1.49%)
Gastrointestinal kanama (1.49%)
Migren (1.3%)
Kardiyak Aritmiler (1.1%)
Anjina (0.97%)
Gözde Yabancı Cisim (0.97%)
Panik Atak (0.91%)
İnme ( İskemik veya Hemorajik) (0.84%)
Trigeminal Nevralji (0.84%)
İletim Tipi İşitme Kaybı (0.84%)
İlaç Reaksiyonu (0.84%)
Özafagus varisleri (0.78%)
Hiponatremi (0.78%)
Sepsis (0.71%)
Gerilim Tipi Baş Ağrısı (0.58%)
Epilepsi (0.58%)
Geçici iskemik Atak (0.45%)
Şalazyon (0.45%)
Koroner Arter Hastalığı (0.39%)
Kuru Göz Sendromu (0.39%)
Sinüs Bradikardisi (0.32%)
Kalp Krizi (0.26%)
Subkonjonktival Hemoraji (0.26%)
Tiroid Hastalıkları (0.19%)
Periferik Nöropatiler (0.19%)
İntraserebral Kanama (0.19%)
Astigmatizm (0.19%)
Glokom (0.19%)
Akut Böbrek Yetmezliği (0.13%)
Parkinson (0.13%)
Diyabetik retinopati (0.13%)
Pulmoner Emboli (0.13%)
Myastenia Gravis (0.06%)
Esansiyel Tremor (0.06%)
Demans (0.06%)
Subaraknoid Hemoraji (0.06%)
Miyopi (0.06%)
Vitreus Dejenerasyonu (0.06%)
Makula dejenerasyonu (0.06%)
Aort Diseksiyonu (0.06%)
Diğer 30%)