Sizi Rahatsız Eden Nedir?
Hafıza Kaybı
Bayılma
Gözde Yabancı Cisim Hissi
Katarakt (24.95%)
Hipoglisemi (18.74%)
Konjuktivit (4.66%)
Konversiyon Bozukluğu (2.23%)
Epilepsi (1.65%)
Gözde Yabancı Cisim (1.46%)
Geçici iskemik Atak (1.36%)
Migren (1.36%)
B 12 Vitamin Eksikliği (1.36%)
Depresyon (1.07%)
Kardiyak Aritmiler (1.07%)
İnme ( İskemik veya Hemorajik) (1.07%)
Deliryum (1.07%)
Anemi (0.87%)
Panik Atak (0.78%)
Şalazyon (0.68%)
Hipovolemi (0.68%)
Koroner Arter Hastalığı (0.58%)
Alzheimer (0.58%)
Kuru Göz Sendromu (0.58%)
Sinüs Bradikardisi (0.49%)
Demans (0.49%)
Kalp Krizi (0.39%)
Subkonjonktival Hemoraji (0.39%)
Astigmatizm (0.29%)
Glokom (0.29%)
Parkinson (0.19%)
Diyabetik retinopati (0.19%)
Benign Paroksimal Vertigo (0.19%)
Pulmoner Emboli (0.19%)
Esansiyel Tremor (0.1%)
Subaraknoid Hemoraji (0.1%)
Miyopi (0.1%)
Vitreus Dejenerasyonu (0.1%)
Makula dejenerasyonu (0.1%)
Gastrointestinal kanama (0.1%)
Aort Diseksiyonu (0.1%)
Diğer 30%)