Sizi Rahatsız Eden Nedir?
Hipoglisemi (35%)
Konversiyon Bozukluğu (8.13%)
Kardiyak Aritmiler (3.89%)
Epilepsi (3.18%)
Anemi (3.18%)
Panik Atak (2.83%)
Hipovolemi (2.47%)
Koroner Arter Hastalığı (2.12%)
Sinüs Bradikardisi (1.77%)
Kalp Krizi (1.41%)
İnme ( İskemik veya Hemorajik) (1.41%)
Benign Paroksimal Vertigo (0.71%)
Pulmoner Emboli (0.71%)
Geçici iskemik Atak (0.35%)
Subaraknoid Hemoraji (0.35%)
Gastrointestinal kanama (0.35%)
Aort Diseksiyonu (0.35%)
Diğer 30%)