Zenker Divertikülü

Zenker Divertikülünün nedeni konusunda tam bir fikir birliği yoktur. Zenker divertikülü erkeklerde kadınlardan daha yaygındır ve daha çok 60 yaşın üzerindeki insanlarda görülür.
Kulak Burun Boğaz Bölümü
Hangi Bölüm
2022-12-05 17:10:48
Güncellenme Tarihi

Zenker Divertikülü Nedir ?

Zenker divertikülü , hipofarenksin (boğazın alt kısmı) ve özofagusun (yemek borusunun), Killian'ın Üçgeni olarak bilinen bir alanda oluşabilen bir kesedir. 

Bu kese içerisinde ki boşluğa bazı durumlarda alınan gıdalar takılır. Bu durum yemek ve su yutmada güçlük, ağıza acı su gelmesi veya aspirasyon pnomosine yol açabilir.

Zenker divertikülü erkeklerde kadınlardan daha yaygındır ve daha çok 60 yaşın üzerindeki insanlarda görülür.

Nedenleri:

Zenker Divertikülünün nedeni konusunda tam bir fikir birliği yoktur. Ancak genel olarak 2 faktörün etkisi ile oluşabilir. Birincisi, farenksin arka duvarında, krikofarengeal kasın hemen üzerinde ve İnferior konstriktör kaslarının hemen altında uzanan kasların zayıflaması ve bu alandan oluşmasıdır.

Zenker hastalarında, yaşa ve dejenerasyona bağlı olarak krikofarengeal kaslarında kas kompliyansında bir kayıp oluşabilir.

Yiyecekler aşağı doğru ilerlerken bu bölüm üzerinde yüksek basınçlara neden olur. Zamanla, bu yüksek basınç, bir Zenker'in Divertikülü oluşumuna katkıda bulunabilir.

Belirtileri

  • Yutma güçlüğü (Disfaji)
  • Ağrılı yutma (Odinofaji)
  • Boğazda takılma hissi
  • Hastaların çoğunda sindirilmemiş gıdaların çıkarılması (%80 hastada görülür)
  • Boğazda yumru veya şişlik benzeri his
  • Kötü ağız kokusu
  • Kilo kaybı
  • Yutma işlemi sırasında öksürük veya nefes darlığı hissi.

Zenker divertikülünde tedavi, endoskopi ile cerrahi işlem veya açık cerrahi işlem ile divertikülün düzeltilmesini içerir. Ancak yaşlılarda veya immun sistemi baskılanmış hastalarda sadece yaşam tarzı değişiklikleri ve diyet tedavi olarak uygulanabilir.