Testis Kanseri

En yaygın testis kanserlerine germ hücreli tümörler denir. Testis kanseri, nadir görülen bir hastalıktır. Kesin nedeni bilinmemektedir, ancak bir erkeğin testis kanseri geliştirme riskini artırabilecek birçok faktör vardır.
Üroloji
Hangi Bölüm
2022-12-20 15:00:51
Güncellenme Tarihi

Testis Kanseri nedir ?

Testis kanseri, testiste anormal kötü huylu hücrelerin büyümesi ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu hücreler büyür, bölünür ve agresif çoğalarak tümör oluşturur. Genellikle testisinizde ağrısız bir kitle olarak ortaya çıkar. 

Bir çok durumda testiste görülen kitlenin kanserden ziyade sıvı dolu kistler olduğu görülmüştür. Nadir görülen, testis kanserinin iyileşme oranı % 95'in üzerindedir. 20 ila 40 yaş arası, testis kanseri geliştirme riski en yüksek yaş gurubudur.

Testis kanseri türleri

En yaygın testis kanserlerine germ hücreli tümörler denir. 2 ana tip vardır:

 • Seminom tümörleri: Seminom dışı tümörlerden daha yavaş gelişme eğilimi gösterir. Genellikle 25 ila 45 yaşları arasında ortaya çıkarlar.
 • Seminom dışı tümörler: Seminom kanserlerinden daha hızlı gelişme eğilimi gösterirler ve ergenlik çağının sonlarında ve 20'li yaşların başlarında görülme olasılığı daha fazladır. Seminom dışı tümörlerin teratom, koryokarsinom, yolk kesesi karsinom ve embriyonal karsinom olmak üzere 4 ana alt tipi vardır.

Testis Kanseri Nedenleri ?

Testis kanseri, nadir görülen bir hastalıktır. Kesin nedeni bilinmemektedir, ancak bir erkeğin testis kanseri geliştirme riskini artırabilecek birkaç faktör vardır. Testis kanseri riskini artıran nedenler şu şekilde sıralanabilir:

 • İnmemiş testisler (kriptorşidizm): İnmemiş testislerle doğan erkeklerin testis kanseri geliştirme olasılığı daha yüksektir. İnmemiş testislerin cerrahi olarak düzeltilmesi bu riski azaltabilir. Ancak artan riski tamamen ortadan kaldırmaz.
 • Aile öyküsü: Ailede testis kanseri öyküsü olan kişilerde risk artmıştır
 • Hipospadias olarak bilinen penis ve üretra anormalliği : Bu şekilde anatomik bozukluğu olan kişilerde normal populasyona göre testis kanseri geliştime riski 2 kat kadar artmıştır.
 • İnfertilite sorunları: Kısırlık sorunu olan kişilerde, sperm sayısı ve fonksiyon bozukluğunun testis kanseri riskini artırdığı düşünülmektedir.
 • İnsan immün yetmezlik virüsü (HIV): HIV'li erkeklerin testis kanseri riskinin arttırdığı düşünülmektedir.
 • Kişisel geçmiş: Testiste daha önce testis kanseri olan erkeklerin diğer testiste kanser geliştirme olasılığı daha yüksektir.

Testis Kanseri Belirtileri ?

Erkeklerde testis kanseri, genelde belirgin bir belirtiye neden olmaz. Ancak bazı kişilerde testis kanseri belirtileri şu şekilde görülebilir:

 • Testiste genelde ağrısız şişlik veya kitle
 • Skrotumda (testisler çevreleyen torba) şişlik veya kitle
 • Testis arasında öncesine göre farklılık hissi
 • Nadir olarak, alt karın ağrsı.

Testis kanseri teşhis için testler

Doktorunuz testis kanserinden şüphelendiğinde ek testler isteyebilir. Bu testler :

 • Bir tümörün mevcut olup olmadığını veya ne kadar büyük olduğunu gösteren ultrason.
 • Genel laboratuvar testleri .

Tanıdan emin olmanın tek yolu, etkilenen testisin cerrahi olarak çıkarılması ve bir pataloji laboratuvarında incelenmesidir. Orşiektomi adı verilen operasyon yaklaşık 30 dakika sürer.

Genellikle, cerrahın sadece bir testisi çıkarması gerekir. Her iki testisin aynı anda kanserden etkilenmesi çok nadir görülen bir durumdur. Doktorunuz sizden daha geniş kapsamlı testler isteyebilir:

 • BT taramaları,
 • MRI taramaları,
 • PET-CT taramaları.

Testis kanseri tedavisi

Orşiektomi geçirdiyseniz ve kanser testis ile birlikte tamamen alındıysa, genellikle ek bir tedaviye ihtiyaç duymazsınız. Ancak kişinin, 5 ile 10 yıl boyunca düzenli laboratuvar testleri ve  BT taramalarının içeren veya ek testleri içeren düzenli periyotlar ile kontrolü sağlanmaktadır. Cerrahi seçenek ile beraber diğer tedavi yöntemleri uygulanabilir.

Kemoterapi

Kemoterapi, kanser hücrelerini yok etmeyi veya büyümelerini yavaşlatmayı amaçlayan ilaçlarla kanserin tedavisidir. Doktorunuz, kanserin yayılma veya geri dönme riskinin orta düzeyde olduğunu değerlendirebilir. Bu durumda tek doz veya 2 kür kemoterapi önerebilir.

Nadir olarak, kanser vücudun diğer bölgelerine yayıldığında, ana tedavi olarak ameliyattan önce kemoterapi verilebilir.

Radyasyon tedavisi

Radyasyon tedavisi, kanser hücrelerini yok etmek veya büyümelerini yavaşlatmayı amaçlayan tedavi şeklidir. Radyasyon tedavisi bazen, kanserin tekrarlamasını önlemek veya kanserden lenf bezlerine yayılmış olabilecek herhangi bir kanser hücresini yok etmek için ameliyattan sonra verilebilir.

Lenf düğümlerini çıkarmak için cerrahi

Bazı durumlarda, kanser hücrelerini metastaz yaptığı lenf düğümlerini çıkarmak için retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu adı verilen bir operasyon yapılabilir.

 • Seminom dışı kanser: Kemoterapiden sonraki taramalar lenf düğümlerinin normal boyutuna dönmediğini gösteriyorsa, doktorunuz lenf nodu disseksiyonu önerebilir.
 • Seminom kanseri: Kemoterapi veya radyasyon tedavisi genellikle lenf düğümlerindeki seminom kanser hücrelerini yok edebilir, bu nedenle lenf nodu diseksiyonu nadiren kullanılır.